Galéria


Kutatás közben, 2018/19.
Zenepedagógia a Magyar Tudományos Akadémia Szakmódszertani pályázatán
Előadó: Dr. Deszpot Gabriella LFZE, tudományos főmunkatárs
Budapest, 2019. március 14.
Készült az Országos Köznevelési Tanács ülésére 

Énektanítás mozgással


Kutatás közben, 2018/19. Konferencia szimpózium a szakmódszertani kutatás második évéről: 

MTA-LFZE Aktív Zenetanulás Kutatócsoportjának tantárgy-pedagógiai módszertani fejlesztési és hatásvizsgálata a kreativitás fókuszából c. szimpózium. 2. Művészetpedagógiai Konferencia, ELTE BTK, Budapest. 2018. május 25. (absztraktok és az előadások prezentációi):

VIII-5_absztrakt_Honbolygó et al_SZIMPOZIUM_ELTE_MP


Kutatás közben, 2017/18. Konferencia előadás a szakmódszertani kutatás első évéről:

DESZPOT Gabriella (2017): Kutatás közben. Az aktív zenetanulási modellek fejlesztéséről és hatásvizsgálatukról. A szakmódszertani leírás kihívásai az új zenepedagógiai programok esetében. A világ új képe a művészetben és a tudományban c. konferencia. ELTE TTK, Budapest, 2017. 06. 23.

2017_0622_MTA_LFZE_Aktív_zenetanulás


Előadások a zenepedagógiai modellek viselkedéses és elektrofiziológiai méréseiről
(képességmérési és kognitív pszichológiai alcsoport tagjai):

Beszéd és zenei képességek neurális háttere iskolakezdő gyermekeknél. (Honbolygó F., Lukács B., Maróti E., Asztalos K.)

Feladat-specifikus feldolgozási folyamatok a zene és a beszéd észlelésében. (Lukács B.)

A zenei észlelési képesség vizsgálata online, diagnosztikus mérőeszközökkel az általános iskola alsó tagozatában. (Asztalos K.)

Neurális szinkronizáció ritmikus hangsorokra iskolakezdő gyermekeknél. (Maróti E., Weiss B.)

 

Videojegyzetek, filmek az 1. zenepedagógiai modell óráiról (tanárok: Szirányi Borbála, Barabás Edina)

Párelhagyó kreatív énekes játék a zenei kérdés-felelet mozgásos és énekes kifejezésére

Csoportos labdagurítós játék a dalban szereplő félkották pontos helyének érzékeltetésére

Teraszos dinamika kifejezése mozdulattal (Purcell: Tündérkirálynő – Visszhang)

 

Pedagógiai filmetűdök a Dinamikus énekzene-tanulásról. Válogatás a 2. modell filmanyagaiból
(14 videó)

 1. Deszpot Gabriella: Bevezetés: a Kokas-pedagógia adaptálása az énekzene-tanításba. Kisfilm. 2018. 2'10"

 2. Farnadi Tamara: Fehér liliomszál. Mozgás- és dallamimprovizációk 1. osztály: Lili-Míra 1.-Míra 2. Kisfilm. 2018. 02'25"

 3. Deszpot Gabriella: Mennyei kapu. Kisfilm. 2019. 02'39"

 4. Deszpot Gabriella: Tréfás szünet. Kisfilm. 2019. 04'11"

 5. Farnadi Tamara, Deszpot Gabriella: Többceruzás élményrajz 1. osztály. Kisfilm. 2018. 01'54"

 6. Deszpot Gabriella, Farnadi Tamara: Kilencéves fiúk honvágytörténete Bartók zenéjében. Kisfilm. 2018. 02'02"

 7. Farnadi Tamara, Tóth Ernő: Katalinka 2. osztály. Videójegyzet. 2018. 01'57"

 8. Farnadi Tamara, Tóth Ernő: Ég a gyertya ég 1. osztály. Videójegyzet. 2018. 01'25"

 9. Deszpot Gabriella: Szomorú lépésben. Kisfilm. 2019. 02'02"

 10. Tóth Ernő, Farnadi Tamara: Bánatmalom. Kisfilm. 2019. 03'25"

 11. Deszpot Gabriella: Négy+4 lépés. Kisfilm. 2018. 05'21"

 12. Deszpot Gabriella: Kilencévesek aktív zenebefogadása. Kisfilm. 2018. 02'11"

 13. Tóth Ernő, Farnadi Tamara: Csillagringató. Kisfilm. 2019. 02'29"

 14. Deszpot Gabriella: Honvágytörténet - Homesickness. Kisfilm. 2018. 02'14"