Az Intézet

 

Az Intézet az elmúlt évizedekben elsősorban külföldi hallgatók számára hirdetett graduális (Bachelor of Arts, Master of Arts) és posztgraduális képzéseket. A Zeneakadémia oktatási egységeként ma már a magyar hallgatók képzésében is részt vesz. Számukra a következő szakirányok érhetőek el: 120 kredites zeneismeret tanár, 150 kredites zeneismeret és ének-zene tanári mesterképzés, valamint egy 60 kredites Kodály zenepedagógiai szakértő mesterképzés.

 

Zenetanárok több generációjára volt az Intézet nagy hatással, akik a világ minden tájáról érkeztek Kecskemétre, hogy az Intézet éves és nyári kurzusain tanuljanak. A volt növendékek világszerte kiemelkedő szerepet játszottak és játszanak ma is a Kodály koncepció nemzetközi adaptációjában.

A korábbi és jelenlegi tantestület kiemelkedő szakmai munkája, amely az Intézetet a kodályi zenepedagógia legkiemelkedőbb központjává tette, szintén nagyban hozzájárult ahhoz, hogy Kodály zenepedagógiai koncepciójának alapelvei mára öt kontinensen széles körben elterjedtek.

Az Intézet elkötelezetten őrzi a magyar zeneoktatás minden jó hagyományát, amely összhangban van Kodály Zoltán eredeti szándékaival, miközben az alapelvek gyakorlati megvalósulását igyekszik adaptálni a jelenkor lehetőségeihez és kihívásaihoz.

A zeneoktatásban jelentős nemzetközi tapasztalattal rendelkező kiváló tantestület nagyfokú figyelmet fordít arra, hogy az Intézet minden hallgatója képességeinek megfelelő egyéni képzést kapjon zenei készségük hatékony fejlesztése és zenei tapasztalatuk folyamatos bővítése érdekében.

Az évente megrendezésre kerül a Nemzetközi Kodály Szeminárium, melynek keretében a külföldi érdeklődők egy intenzív tanfolyam keretében ismerkedhetnek meg közelebbről gyakorlatban is Kodály zenepedagógiai elméletének alkalmazásával. Rendszeresen meghirdetett kurzusok: zenepedagógia, karvezetés, zongora, magánének. Az általános szolfézsórák és kóruspróbák mellett a jelentkezők az adott kurzusokon belül érdeklődésüknek megfelelő speciális tárgyakat is választhatnak. A Szemináriumok programját bemutató órák, speciális témájú előadások, kiállítások, és a Kodály Fesztivál hangverseny sorozata is gazdagítják. A Szemináriumra magyar zenepedagógusok és egyetemi hallgatók is jelentkezhetnek. 

Az Intézet rendszeresen szervez magyar és határon túli magyar zenepedagógusok számára akkreditált továbbképző tanfolyamokat:

• „Énekelni, énekelni, énekelni” – továbbképző tanfolyam gyermekkórusok karnagyai számára

• „Csodálatos népzene” – a népzene tanítása az általános és középiskolában, valamint  a zeneiskolában

• „Kodály-módszer”-  a Kodály koncepció alapján – hagyomány és megújulás

• „In memoriam Dr. Szabó Helga” – továbbképző tanfolyam ének-zenét oktató tanítók számára

• „Zene az óvodában” – kisgyermekkori zenei nevelés

A tanfolyamok időről időre meghirdetésre kerülnek az Intézet honlapján, illetve egyéb szakmai fórumokon. 

Bővebb információ a képzésekről, tanfolyamokról az Oktatás menüpontban található.