Kodály bibliográfia

A Kodály Zoltán élete és munkássága – a Kodály-irodalom nemzetközi bibliográfiája című kutatási programot Kodály Zoltánné kezdeményezésére és támogatásával kezdtük el az 1990-es évek közepén.

1999-2003 folyamán az OTKA Országos Tudományos Kutatási Alapprogramok zenei kuratóriumának anyagi támogatásával folytattuk. Az évek során közel tízezer tétel gyűlt egybe, főleg magyar (de nem csak magyarországi) sajtótermékekből.

2004. évben az Nemzeti Kulturális Alapprogram és az Informatikai és Hírközlési Minisztérium közös pályázatán elnyert támogatás tette lehetővé, hogy a legfontosabb információkat tartalmazó bibliográfiai tételekből az érdeklődők, a Kodály életével, zeneszerzői, pedagógiai és népzenekutatói életművével, vagy ahhoz kapcsolódó témákkal foglalkozó szakemberek számára a Kodály Intézet honlapjáról elérhető legyen egy válogatás. Ez természetesen továbbra is folyamatos gondozást, bővítést igényel, amint az interneten hozzáférhető adatbázis hátterét jelentő, elvben teljességre törekvő bibliográfia állandó mennyiségi és minőségi fejlesztése is alapvető feladatunk. A válogatásra az egybegyűlő adatok információ-értékének egyenetlensége miatt van szükség. Így például még a legfontosabb művek előadásai közül is csak a bemutatókra és más kiemelkedő alkalmakra vonatkozó dokumentumokat vesszük be az interneten felkereshetõ adatbázisba. Az alapvető bibliográfiai adatokon túl remélhetően az annotációk is segítik a keresők tájékozódását.

Itt kell köszönetet mondanunk a támogatóknak és az adatgyűjtésben közreműködő számos munkatársnak. Az anyagi támogatás és a kutatók szorgos feltáró munkája nélkül a vállalt feladat elvégzésében sokkal hátrébb lennénk, s nem tudnánk ilyen gazdag információ-forrással segíteni a hozzánk fordulók munkáját.

A saját igényeink szerinti programon alapuló adatbázis sok szempont szerinti keresést tesz lehetővé: kereshetünk a zeneművek címe, a cikkek, könyvek szerzői, a folyóiratok címei, a megjelenés éve, s nem utolsó sorban a tárgyszavakkal megjelölt téma, tartalom szerint, akár egyidőben több szempont alapján is.

Az adatbázis elérhetősége: http://kodaly.hu/biblio/