Publikációk, bemutatók

Tanulmányok, cikkek, rövid közlemények

1. Nemes László Norbert – Barabás Edina – Deszpot Gabriella – Farnadi Tamara – Honbolygó Ferenc – Maróti Emese – Szirányi Borbála (2016, szerk. Deszpot): Aktív zenetanulás énekléssel és mozgással – módszerek és ezek hatásvizsgálata. Kutatási koncepció (2016-2021). Pályázati anyag a Magyar Tudományos Akadémia Szakmódszertani pályázatához. Kézirat. Budapest, 39

2. Emese Maróti – Edina Barabás– Gabriella Deszpot – Tamara Farnadi – László Norbert Nemes – Borbála Szirányi – Ferenc Honbolygó: The Effect of Movement Instruction in Music Education on Cognitive, Linguistic, Musical and Social skills. In: Proceeding ICMPC14 (14th biennial International Conference on Music Perception and Cognition), July 5-9, 2016. San Francisco, CA. 544. http://www.icmpc.org/icmpc14/files/ICMPC14_Proceedings.pdf

3. Nemes László Norbert (2016): Beszámoló előadás az „Aktív zenetanulás énekléssel és mozgással – módszerek és ezek hatásvizsgálata” c. kutatás tervezéséről. In: Parlando, 2016/5. szám http://www.parlando.hu/2016/2016-5/Nemes-projekt.htm

4. Maróti, E., Barabás, E., Deszpot, G., Farnadi, T., Norbert Nemes, L., Szirányi, B., & Honbolygó, F. (2018). Does moving to the music make you smarter? The relation of sensorimotor entrainment to cognitive, linguistic, musical, and social skills. Psychology of Music, SAGE Publications. 06/05/2018 First Published 0305735618778765. http://journals.sagepub.com/eprint/BiCfYK7rzyv9tka2pMQF/full

5. Lukács Borbála, Deszpot Gabriella, Szirányi Borbála, Honbolygó Ferenc, Nemes László Norbert: Új modellek az ének-zene tanításban: aktív zenetanulási módszerek és oktatás-idegtudományi hatásvizsgálatuk (New Models in Music Education: Active Music Learning Methods and the Investigation of Their Training Effects from Educational Neuroscience Perspective) Magyar Tudomány 179(2018)6, 831–836 DOI: 10.1556/2065.179.2018.6.9

6. Borbála Lukács, Ferenc Honbolygó: Task-dependent mechanisms in the perception of music and speech: domain-specific transfer effects of elementary school music education. Publication accepted on 22nd June 2018 (Journal of Research in Music Education)

 

Konferencia szereplések

1. Nemes László Norbert (2016): Aktív zenetanulás énekléssel és mozgással – módszerek és ezek hatásvizsgálata. Konferencia előadás. 2016.március 24., MTA Székház Felolvasóterem, 1051 Budapest, Széchenyi István tér 9. URL.: https://mta.videotorium.hu/hu/recordings/12835/uj-modellek-az-aktiv-enek-zenetanitashoz. Felvétel hossza 16:06. Felvétel dátuma 2016. március 24.

Kulcsszavak: MTA, szakmódszertan, oktatás, tanárképzés, ének-zene

2. Szirányi Borbála: Kreatív énekes-mozgásos játékok az általános zenei készségek és képességek fejlesztésére. In: Váradi Judit– Szűcs Tímea (szerk.): Zenepedagógiai konferencia a felsőfokú tanárképzés 50 éves évfordulója alkalmából. Conference of Music Pedagogy celebrating the 50th anniversary of music teacher education. Debreceni Egyetemi Kiadó, ISBN 978-963-473-955-5; 77-79

Kulcsszavak: éneklés és mozgás összekapcsolódása, élményalapú zenepedagógia, zenehallgatás

3. Szirányi Borbála–Barabás Edina: Új törekvések Kodály Zoltán módszerének elterjesztése érdekében. Előadás. A XXV. Éneklő Ifjúság Szakmai Napok, Szervező: KÓTA, Budapest, 2017. április 8.  (16.20-16.50)

4. Barabás Edina: Kreatív énekes-mozgásos játékok az általános zenei készségek és -képességek fejlesztésére. Előadás. IX. Zenei Nevelési Konferenciára, Győr, 2017. május 12.

5. Asztalos Kata: A zenei észlelési képesség vizsgálata online, diagnosztikus mérőeszközökkel az általános iskola alsó tagozatában. (Elfogadásra került absztrakt. „Személyes tér – közös világ” című konferencia. 2017. június 1-3. Szeged Magyar Pszichológiai Társaság XXVI. Országos Tudományos Nagygyűlése)

Kulcsszavak: zenei képességek, diagnosztikus vizsgálat, IKT-alapú tesztelés

6. Lukács Borbála: Feladat-specifikus feldolgozási folyamatok a zene és a beszéd észlelésében. (Elfogadásra került absztrakt. „Személyes tér – közös világ” című konferencia. 2017. június 1-3. Szeged Magyar Pszichológiai Társaság XXVI. Országos Tudományos Nagygyűlése)

Kulcsszavak: zenei észlelés, fonológiai tudatosság, olvasás, dallam-diszkrimináció, fonématörlés

7. Maróti Emese-Weiss Béla: Neurális szinkronizáció ritmikus hangsorokra iskolakezdő gyermekeknél. (Elfogadásra került absztrakt. „Személyes tér – közös világ” című konferencia. 2017. június 1-3. Szeged Magyar Pszichológiai Társaság XXVI. Országos Tudományos Nagygyűlése)

Kulcsszavak: neurális szinkronizáció, ritmusészlelés ritmusprodukció, EEG

8. Honbolygó Ferenc: Beszéd és zenei képességek neurális háttere kisiskolás gyermekeknél. (Elfogadásra került absztrakt. „Személyes tér – közös világ” című konferencia. 2017. június 1-3. Szeged Magyar Pszichológiai Társaság XXVI. Országos Tudományos Nagygyűlése)

Kulcsszavak: beszédészlelés, zeneészlelés, EKP, EN

9. Barabás Edina–Szirányi Borbála (2017): Kreatív énekes játékok és a mozgás integrálásának lehetőségei a mai magyar zenepedagógiában. A Csitáry Európai Tehetségpont és a Kossuth Iskola Minősített Tehetséggondozó Műhely szervezésében. „…Megszólal a nagy harmónia…”–zenei konferencia, Székesfehérvár, 2017. november 11.

10. Borbála Lukács, Emese Maróti, Kata Asztalos, Ferenc Honbolygó: The short-term effects of elementary school music education on the development of musical and linguistic abilities. Előadás. Work in Progress Student Symposium, 2017. december 18. ELTE PPK, Budapest.

11. Borbála Lukács, Ferenc Honbolygó: The short-term effects of elementary school music education on the development of musical, linguistic and intellectual abilities. Poszter. In: Cognitive Development Center Central European University (szerk.) BCCCD 2018: Budapest CEU Conference on Cognitive Development: Program and Abstracts. BCCCD 2018, 2018.01.04-06. CEU, Budapest. 166.

12. Deszpot Gabriella (2018): Kreativitási szintek, alkotói helyzetek és formái a gyermekeknél a Kokas-pedagógiában. A világ új képe a művészetben és a tudományban: fókuszban a zenei nevelés és a kreativitásfejlesztés. 2. Művészetpedagógiai Konferencia, 2018. május 24-26. ELTE BTK, Budapest. MTA-LFZE Aktív Zenetanulás Kutatócsoportjának tantárgy-pedagógiai módszertani fejlesztési és hatásvizsgálata a kreativitás fókuszából c. Szimpózium. 2018. május 25.

13. Farnadi Tamara–Buda Sára–Deszpot Gabriella (2018): A tanári kreativitás szerepe a Kokas-pedagógián alapuló dinamikus énekzene-tanulás módszereiben – a kreatív daltanítás. A világ új képe a művészetben és a tudományban: fókuszban a zenei nevelés és a kreativitásfejlesztés. 2. Művészetpedagógiai Konferencia, 2018. május 24-26. ELTE BTK, Budapest. MTA-LFZE Aktív Zenetanulás Kutatócsoportjának tantárgy-pedagógiai módszertani fejlesztési és hatásvizsgálata a kreativitás fókuszából c. Szimpózium. 2018. május 25.

14. Barabás Edina–Szirányi Borbála–Nemes László Norbert: A tanári kreativitás szerepe a kreatív énekes-mozgásos játékokat integráló zenepedagógiai modellben. A világ új képe a művészetben és a tudományban: fókuszban a zenei nevelés és a kreativitásfejlesztés. 2. Művészetpedagógiai Konferencia, 2018. május 24-26. ELTE BTK, Budapest. MTA-LFZE Aktív Zenetanulás Kutatócsoportjának tantárgy-pedagógiai módszertani fejlesztési és hatásvizsgálata a kreativitás fókuszából c. Szimpózium. 2018. május 25.

15. Asztalos Kata–Lukács Borbála–Maróti Emese–Honbolygó Ferenc: A zenei észlelési képességek és a ritmusreprodukció technológia-alapú vizsgálata. A világ új képe a művészetben és a tudományban: fókuszban a zenei nevelés és a kreativitásfejlesztés. 2. Művészetpedagógiai Konferencia, 2018. május 24-26. ELTE BTK, Budapest. MTA-LFZE Aktív Zenetanulás Kutatócsoportjának tantárgy-pedagógiai módszertani fejlesztési és hatásvizsgálata a kreativitás fókuszából c. Szimpózium. 2018. május 25.

16. Borbála Lukács, Emese Maróti, Kata Asztalos, Ferenc Honbolygó: The impact of movement-based classroom music education on cognitive development in first-grade children. Poszter. In: Communication, Pragmatics, and Theory of Mind: X. Dubrovnik Conference on Cognitive Science, 2018.05.24-2018.05.28. University of Zagreb, Dubrovnik, Horvátország. 81.

17. Borbála Lukács, Emese Maróti, Kata Asztalos, Ferenc Honbolygó: Associations between musical and linguistic abilities in first-grade children: The short-term effects of a movement-based elementary school music education program. Poszter. ICMPC15-ESCOM10: 15th International Conference on Music Perception and Cognition and 10th triennial conference of the European Society for the Cognitive Sciences of Music, 2018.07.23-2018.07.28. University of Graz, Graz, Ausztria.

Szakmai bemutatók

Kós Károly Általános Iskola, Budapest: 1. modell (Szirányi Borbála-Barabás Edina)

2016. szept. 12.– angol kollégák látogatása(2 fő)
2016. szept. 19.
– okt. 24.
– LFZE mesterképzős hallgatóinak hospitálási gyakorlata(5 fő)
2016. szept. 29.– finn és kínai kollégák látogatása(2 fő)
2016. okt. 12.– walesi kolléga és növendékeinek látogatása(6 fő)
2016. okt. 17. és 19.– Erasmus+ projekt keretében fiatal skót, holland és magyar zenetanárok látogatása(30 fő)
2016. okt. 24.– a XV. kerületi Hubay Jenő Zeneiskola tanárainak látogatása(12 fő)
2016. okt. 26.– amerikai kollégák látogatása(3 fő)
2016. nov. 10.– a kecskeméti Kodály Intézet külföldi hallgatóinak látogatása(35 fő)
2017. jan. 16–19.– koreai kollégák látogatása(20 fő)
2017. febr. 13.
– márc. 20.
– LFZE mesterképzős hallgatóinak hospitálási gyakorlata(5 fő)
2017. febr. 16.– a British Kodály Academy csoportjának látogatása(22 fő)
2017. febr. 27.– Fővárosi zeneiskolák szolfézs munkaközösség-vezetőinek látogatása(30 fő)
2017. márc. 13.– a kecskeméti Kodály Intézet külföldi hallgatóinak látogatása(35 fő)
2017. márc. 20.– kínai kollégák látogatása(20 fő)
2017. ápr. 12.– japán kollégák látogatása Nagojából(18 fő)
2017. ápr. 24.– kazincbarcikai és székesfehérvári zenepedagógusok látogatása(18 fő)
2017. máj. 3–4.– japán és holland kollégák látogatása(35 fő)

Református Általános Iskola, Kecskemét: 1. modell (Szirányi Borbála-Barabás Edina)

2016. okt. 21.– Erasmus+ projekt keretében fiatal skót, holland és magyar zenetanárok látogatása(30 fő)
2017. febr. 17.– a British Kodály Academy csoportjának látogatása(22 fő)

Kós Károly Általános Iskola, Budapest: 1. modell (Szirányi Borbála-Barabás Edina)

2017. okt. 12.– a Holland Zeneakadémia csoportjának látogatása(20 fő)
2017. nov. 6-7.– nyílt órák a Kós Károly Általános Iskolába járó gyerekek szüleinek(40 fő)
2017. nov. 15.– brüsszeli csoport látogatása(10 fő)
2017. dec. 4.– kőszegi domonkos rendi nevelők látogatása(4 fő)
2018. febr. 1.– koreai zenetanárok csoportjának látogatása(10 fő)
2018. febr. 14.– a British Kodály Academy csoportjának látogatása(25 fő)
2018. febr. 15.– XIII. kerületi zenetanárok csoportjának látogatása(10 fő)
2018. febr. 17.– magyar tanítók látogatása Székesfehérvárról(2 fő)
2018. márc. 1.– a Holland Zeneakadémia csoportjának látogatása(20 fő)
2018. máj. 2.– a svájci Kodály Studio csoportjának látogatása(10 fő)
2018. máj. 2.– székesfehérvári tanítók látogatása(2 fő)
2018. máj. 2-3.– japán zenetanárok csoportjának látogatása(12 fő)
2018. máj. 7.– grúz kollégák látogatása(2 fő)
2018. máj. 26.– Kőszeg: “Kodály Szakmai Műhely” keretében a 2. a és 6. a osztályok bemutató órái(100 fő)

Református Általános Iskola, Kecskemét: 1. modell (Szirányi Borbála-Barabás Edina)

2018. márc. 23.– a Debreceni Református Hittudományi Egyetem tanító szakos hallgatóinak szervezett továbbképző napja a kecskeméti Református Általános Iskolában(40 fő)
2018. febr. 11. és máj. 11.– a kecskeméti M. Bodon Pál Zeneiskola szolfézs tanárai számára szervezett továbbképző napok a kecskeméti Református Általános Iskolában(15 fő)

 

Programunkkal kapcsolatban tartott hazai előadások, továbbképzések: 

2017. okt. 2. – dec. 18.– a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem zeneismeret szakos hallgatóinak hospitálási gyakorlata a Kós Károly Általános Iskolában(10 fő)
2017. okt. 4. – dec. 14.– a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem MA-végzős hallgatóinak hathetes összefüggő tanítási gyakorlata és vizsgatanítása a Kós Károly Általános Iskolában(2 fő)
2018. márc. 19.szakmai továbbképző nap Móron(20 fő)