Publikációk, bemutatók

Tanulmányok, cikkek, rövid közlemények

1. Nemes László Norbert – Barabás Edina – Deszpot Gabriella – Farnadi Tamara – Honbolygó Ferenc – Maróti Emese – Szirányi Borbála (2016, szerk. Deszpot): Aktív zenetanulás énekléssel és mozgással – módszerek és ezek hatásvizsgálata. Kutatási koncepció (2016-2021). Pályázati anyag a Magyar Tudományos Akadémia Szakmódszertani pályázatához. Kézirat. Budapest, 39

2. Emese Maróti – Edina Barabás– Gabriella Deszpot – Tamara Farnadi – László Norbert Nemes – Borbála Szirányi – Ferenc Honbolygó: The Effect of Movement Instruction in Music Education on Cognitive, Linguistic, Musical and Social skills. In: Proceeding ICMPC14 (14th biennial International Conference on Music Perception and Cognition), July 5-9, 2016. San Francisco, CA. 544. http://www.icmpc.org/icmpc14/files/ICMPC14_Proceedings.pdf

3. Nemes László Norbert (2016): Beszámoló előadás az „Aktív zenetanulás énekléssel és mozgással – módszerek és ezek hatásvizsgálata” c. kutatás tervezéséről. In: Parlando, 2016/5. szám http://www.parlando.hu/2016/2016-5/Nemes-projekt.htm

4. Maróti, E., Barabás, E., Deszpot, G., Farnadi, T., Norbert Nemes, L., Szirányi, B., & Honbolygó, F. (2018). Does moving to the music make you smarter? The relation of sensorimotor entrainment to cognitive, linguistic, musical, and social skills. Psychology of Music, SAGE Publications. 06/05/2018 First Published 0305735618778765. http://journals.sagepub.com/eprint/BiCfYK7rzyv9tka2pMQF/full

5. Lukács Borbála, Deszpot Gabriella, Szirányi Borbála, Honbolygó Ferenc, Nemes László Norbert: Új modellek az ének-zene tanításban: aktív zenetanulási módszerek és oktatás-idegtudományi hatásvizsgálatuk (New Models in Music Education: Active Music Learning Methods and the Investigation of Their Training Effects from Educational Neuroscience Perspective) Magyar Tudomány 179(2018)6, 831–836 DOI: 10.1556/2065.179.2018.6.9 https://mersz.hu/hivatkozas/matud_f7945#matud_f7945

6. Borbála Lukács, Ferenc Honbolygó: Task-dependent mechanisms in the perception of music and speech: domain-specific transfer effects of elementary school music education. Publication accepted on 22nd June 2018 (Journal of Research in Music Education) https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/0022429419836422?journalCode=jrma

7. Maróti, E., Honbolygó, F., & Weiss, B. (2019). Neural entrainment to the beat in multiple frequency bands in 6–7-year-old children. International Journal of Psychophysiology, 141, 45-55. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/31078641 
http://real.mtak.hu/115219/1/Manuscript_revised_maroti_et_al_real.pdf 

8. Lukács, B., & Honbolygó, F. (2019). Task-dependent mechanisms in the perception of music and speech: domain-specific transfer effects of elementary school music education. Journal of Research in Music Education, 67(2), 153-170. https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/0022429419836422

9. Asztalos Kata (2019): A zenei észlelés területei és főbb modelljei. Parlando, 2019/4. szám https://www.parlando.hu/2019/2019-4/Asztalos_Kata.pdf

10. Deszpot Gabriella (2019): Zene és kreativitás. Az alkotóképesség fejlesztése Kokas Klára zenepedagógiájával. Parlando, 2019/4. szám https://www.parlando.hu/2019/2019-4/Deszpot_Gabriella-Zene_es_kreativitas.pdf

11. Maróti Emese, Weiss Béla, Asztalos Kata, Honbolygó Ferenc (2019): Age-related changes of frequency-specific brain responses underlying tapping to the beat. In Koncz I., Szova I. (Szerk.), XIX. PEME Konferenciakötet. 193-204.

doktori értekezés

1. Maróti Emese (2020): Az auditoros entrainment viselkedéses és idegrendszeri hatásai (Behavioral and Neural Effects of Auditory Entrainment). Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem TTK Pszichológia Doktori Iskola (Kognitív Tudomány). PhD School in Psychology – Cognitive Science. 138 https://repozitorium.omikk.bme.hu/handle/10890/13358 

Szakdolgozatok

2017.

1. Biró Tamara (2017): A zenei és a kognitív képességek összefüggése. Mit tudhatunk meg egy zenei tréning megkezdése előtt? MA szakdolgozat. (Témavezető: Dr. Honbolygó Ferenc) ELTE PPK, Budapest

2018.

1. Dénes Kata (2018): A zenetanulás és a kreativitás összefüggéseinek vizsgálata kisiskolásoknál. Pszichológia BA szakdolgozat (Témavezető: Lukács Borbála). ELTE PPK, Budapest.

2. Lőrincz-Fazekas Márta (2018): A zene társas-kommunikációs jelentősége, avagy a zenei fejlesztés nyelvi, illetve empátiás képességekben megmutatkozó transzferhatásának vizsgálata, kisiskolásoknál. Pszichológia MA Szakdolgozat (Témavezető: Dr. Honbolygó Ferenc, Lukács Borbála). ELTE PPK, Budapest.

3. Maria de Lourdes Noboa Cepeda (2018): The neurocognitive background of the effect of musical training on speech perception. Pszichológia MA szakdolgozat (Témavezető: Dr. Honbolygó Ferenc). ELTE PPK, Budapest.

4. Pintér Sarolt Blanka (2018): A speciális ének-zenei fejlesztőprogram összefüggései a kreatív képességekkel. Pszichológia MA Szakdolgozat (Témavezető: Dr. Honbolygó Ferenc, Lukács Borbála). ELTE PPK, Budapest.

5. Prjevara Petra Kata (2018): A zenei készségek, kognitív képességek és végrehajtó funkciók közötti kapcsolat vizsgálata. Pszichológia MA Szakdolgozat (Témavezető: Dr. Honbolygó Ferenc, Lukács Borbála). ELTE PPK, Budapest.

2020.

1. Ferencz Bernadett (2020): A zenei képességek összefüggései a végrehajtó funkciókkal és az olvasási teljesítménnyel iskoláskorban. ELTE PPK, Pszichológia MA. Témavezető: Dr. Honbolygó Ferenc, Lukács Borbála

2. Horváth Márton (2020): Zenepedagógiai módszerek hatása a szenzomotoros szinkronizációs képességek fejlődésében. ELTE PPK, Pszichológia MA. Témavezető: Dr. Honbolygó Ferenc, Lukács Borbála

3. Ni Nelli (2020): ERP investigation of musical training effects using musical multi-feature paradigm. ELTE PPK, Cognitive Science MA. Témavezető: Dr. Honbolygó Ferenc

Konferencia szereplések

1. Nemes László Norbert (2016): Aktív zenetanulás énekléssel és mozgással – módszerek és ezek hatásvizsgálata. Konferencia előadás. 2016.március 24., MTA Székház Felolvasóterem, 1051 Budapest, Széchenyi István tér 9. URL.: https://mta.videotorium.hu/hu/recordings/12835/uj-modellek-az-aktiv-enek-zenetanitashoz. Felvétel hossza 16:06. Felvétel dátuma 2016. március 24.

2. Szirányi Borbála: Kreatív énekes-mozgásos játékok az általános zenei készségek és képességek fejlesztésére. In: Váradi Judit– Szűcs Tímea (szerk.): Zenepedagógiai konferencia a felsőfokú tanárképzés 50 éves évfordulója alkalmából. Conference of Music Pedagogy celebrating the 50th anniversary of music teacher education. Debreceni Egyetemi Kiadó, ISBN 978-963-473-955-5; 77-79

3. Szirányi Borbála–Barabás Edina: Új törekvések Kodály Zoltán módszerének elterjesztése érdekében. Előadás. A XXV. Éneklő Ifjúság Szakmai Napok, Szervező: KÓTA, Budapest, 2017. április 8. (16.20-16.50)

4. Barabás Edina: Kreatív énekes-mozgásos játékok az általános zenei készségek és -képességek fejlesztésére. Előadás. IX. Zenei Nevelési Konferenciára, Győr, 2017. május 12.

5. Asztalos Kata: A zenei észlelési képesség vizsgálata online, diagnosztikus mérőeszközökkel az általános iskola alsó tagozatában. (Elfogadásra került absztrakt. „Személyes tér – közös világ” című konferencia. 2017. június 1-3. Szeged Magyar Pszichológiai Társaság XXVI. Országos Tudományos Nagygyűlése)

6. Lukács Borbála: Feladat-specifikus feldolgozási folyamatok a zene és a beszéd észlelésében. (Elfogadásra került absztrakt. „Személyes tér – közös világ” című konferencia. 2017. június 1-3. Szeged Magyar Pszichológiai Társaság XXVI. Országos Tudományos Nagygyűlése)

7. Maróti Emese–Weiss Béla: Neurális szinkronizáció ritmikus hangsorokra iskolakezdő gyermekeknél. (Elfogadásra került absztrakt. „Személyes tér – közös világ” című konferencia. 2017. június 1-3. Szeged Magyar Pszichológiai Társaság XXVI. Országos Tudományos Nagygyűlése)

8. Deszpot Gabriella (2017): Kutatás közben. Az aktív zenetanulási modellek fejlesztéséről és hatásvizsgálatukról. A szakmódszertani leírás kihívásai az új zenepedagógiai programok esetében. A világ új képe a művészetben és a tudományban c. konferencia. ELTE TTK, Budapest, 2017.06.23. https://mta.hu/tudomany_hirei/uj-kepkorszak-az-mta-muveszetpedagogiai-kutatocsoportjainak-beszamoloi-videon-107883 (Lásd 39. perctől)

9. Honbolygó Ferenc: Beszéd és zenei képességek neurális háttere kisiskolás gyermekeknél. (Elfogadásra került absztrakt. „Személyes tér – közös világ” című konferencia. 2017. június 1-3. Szeged Magyar Pszichológiai Társaság XXVI. Országos Tudományos Nagygyűlése)

10. Barabás Edina–Szirányi Borbála (2017): Kreatív énekes játékok és a mozgás integrálásának lehetőségei a mai magyar zenepedagógiában. A Csitáry Európai Tehetségpont és a Kossuth Iskola Minősített Tehetséggondozó Műhely szervezésében. „…Megszólal a nagy harmónia…”–zenei konferencia, Székesfehérvár, 2017. november 11.

11. Borbála Lukács, Emese Maróti, Kata Asztalos, Ferenc Honbolygó (2017): The short-term effects of elementary school music education on the development of musical and linguistic abilities. Előadás. Work in Progress Student Symposium, 2017. december 18. ELTE PPK, Budapest.

12. Borbála Lukács, Ferenc Honbolygó (2018): The short-term effects of elementary school music education on the development of musical, linguistic and intellectual abilities. Poszter. In: Cognitive Development Center Central European University (szerk.) BCCCD 2018: Budapest CEU Conference on Cognitive Development: Program and Abstracts. BCCCD 2018, 2018.01.04-06. CEU, Budapest. 166.

13. Deszpot Gabriella (2018): Kreativitási szintek, alkotói helyzetek és formái a gyermekeknél a Kokas-pedagógiában. A világ új képe a művészetben és a tudományban: fókuszban a zenei nevelés és a kreativitásfejlesztés. 2. Művészetpedagógiai Konferencia, 2018. május 24-26. ELTE BTK, Budapest. MTA-LFZE Aktív Zenetanulás Kutatócsoportjának tantárgy-pedagógiai módszertani fejlesztési és hatásvizsgálata a kreativitás fókuszából c. Szimpózium. 2018. május 25.

14. Farnadi Tamara–Buda Sára–Deszpot Gabriella (2018): A tanári kreativitás szerepe a Kokas-pedagógián alapuló dinamikus énekzene-tanulás módszereiben – a kreatív daltanítás. A világ új képe a művészetben és a tudományban: fókuszban a zenei nevelés és a kreativitásfejlesztés. 2. Művészetpedagógiai Konferencia, 2018. május 24-26. ELTE BTK, Budapest. MTA-LFZE Aktív Zenetanulás Kutatócsoportjának tantárgy-pedagógiai módszertani fejlesztési és hatásvizsgálata a kreativitás fókuszából c. Szimpózium. 2018. május 25.

15. Barabás Edina–Szirányi Borbála–Nemes László Norbert (2018): A tanári kreativitás szerepe a kreatív énekes-mozgásos játékokat integráló zenepedagógiai modellben. A világ új képe a művészetben és a tudományban: fókuszban a zenei nevelés és a kreativitásfejlesztés. 2. Művészetpedagógiai Konferencia, 2018. május 24-26. ELTE BTK, Budapest. MTA-LFZE Aktív Zenetanulás Kutatócsoportjának tantárgy-pedagógiai módszertani fejlesztési és hatásvizsgálata a kreativitás fókuszából c. Szimpózium. 2018. május 25.

16. Asztalos Kata–Lukács Borbála–Maróti Emese–Honbolygó Ferenc (2018): A zenei észlelési képességek és a ritmusreprodukció technológia-alapú vizsgálata. A világ új képe a művészetben és a tudományban: fókuszban a zenei nevelés és a kreativitásfejlesztés. 2. Művészetpedagógiai Konferencia, 2018. május 24-26. ELTE BTK, Budapest. MTA-LFZE Aktív Zenetanulás Kutatócsoportjának tantárgy-pedagógiai módszertani fejlesztési és hatásvizsgálata a kreativitás fókuszából c. Szimpózium. 2018. május 25.

17. Borbála Lukács, Emese Maróti, Kata Asztalos, Ferenc Honbolygó (2018): The impact of movement-based classroom music education on cognitive development in first-grade children. Poszter. In: Communication, Pragmatics, and Theory of Mind: X. Dubrovnik Conference on Cognitive Science, 2018.05.24-2018.05.28. University of Zagreb, Dubrovnik, Horvátország. 81.

18. Borbála Lukács, Emese Maróti, Kata Asztalos, Ferenc Honbolygó (2018): Associations between musical and linguistic abilities in first-grade children: The short-term effects of a movement-based elementary school music education program. Poszter. ICMPC15-ESCOM10: 15th International Conference on Music Perception and Cognition and 10th triennial conference of the European Society for the Cognitive Sciences of Music, 2018.07.23-2018.07.28. University of Graz, Graz, Ausztria.

19. Körtvési Katalin (2018): Az eleven hagyomány – Kokas Klára öröksége. „Mozgó dó...” II. „A zene lelki táplálék…" – Szimpózium a Kodály-módszerről. MMA Művészetelméleti és Módszertani Kutatóintézet. Budapest, 2018. szeptember 24. 

20. Szirányi Borbála (2018): Role of movements in lower elementary level to teach any new rhythm and melodic element or formal unit. Workshop at the Kodály National Conference in Perth (New Horizons Diverse perspectives Shared Journey). Perth 2018. október 1.

21. Szirányi Borbála (2018): Music listening with the integration of movements in upper elementary or secondary school level. Workshop at the Kodály National Conference in Perth (New Horizons Diverse perspectives Shared Journey). Perth (Ausztrália) 2018. október 4.

22. Lukács Borbála–Maróti Emese–Asztalos Kata–Honbolygó Ferenc (2018): Aktív zenetanulás és nyelvfejlődés: a zenetanulás rövid távú transzferhatásai iskolakezdő gyermekeknél. Előadás, Beszédkutatás Konferencia 2018. Budapest, 2018. október 18. 

23. Nemes László Norbert (2018): A zene-és énektanárok, karvezetők képzésének fontossága, a Zeneakadémia és annak Kodály Intézetének szerepe az iskolai zenetanítási módszerek és a tanárképző programok fejlesztésében. Zenepedagógia a 21. században Kodály szellemében. Zenepedagógiai szimpózium a Zeneakadémia és Kodály Intézete innovatív projektjeihez kapcsolódóan. Budapest, 2018. december 15.

24. Honbolygó Ferenc–Asztalos Kata (2018): Az aktív zenetanulás modelljeinek empirikus hatásvizsgálata. Effects of the Active Music Learning Models – an empirical study) Zenepedagógia a 21. században Kodály szellemében. (Music pedagogy in the 21st century in the footsteps of Kodály) Zenepedagógiai szimpózium a Zeneakadémia és Kodály Intézete innovatív projektjeihez kapcsolódóan. Budapest, 2018. december 15.

25. Barabás Edina–Szirányi Borbála (2018): Mozgás integrálásának lehetőségei a különböző zenei készségfejlesztési területeken. (How to integrate movement into different musical skill-building areas in "normal" and "singing" classes) Zenepedagógia a 21. században Kodály szellemében. Zenepedagógiai szimpózium a Zeneakadémia és Kodály Intézete innovatív projektjeihez kapcsolódóan. Budapest, 2018. december 15.

26. Körtvési Katalin–Deszpot Gabriella (2018): A Kokas-pedagógia alkalmazása a Liszt Akadémia tanárképzésében. (Applying the Kokas pedagogy in the teacher training programme of the Liszt Academy) „Tanárképzés progresszív gondolatok mentén/ Progressive paths in teacher training” szekció. Zenepedagógia a 21. században Kodály szellemében. Zenepedagógiai szimpózium a Zeneakadémia és Kodály Intézete innovatív projektjeihez kapcsolódóan. Budapest, 2018. december 16.

27. Deszpot Gabriella–Farnadi Tamara (2018): Kokas Klára pedagógiája a dinamikus énekzene-tanulás modelljében. (Klára Kokas's pedagogy in the dynamic music-learning model). „Tanárképzés progresszív gondolatok mentén/ Progressive paths in teacher training” szekció. Zenepedagógia a 21. században Kodály szellemében. Zenepedagógiai szimpózium a Zeneakadémia és Kodály Intézete innovatív projektjeihez kapcsolódóan. Budapest, 2018. december 15.

28. Lukács Borbála–Maróti Emese–Asztalos Kata–Honbolygó Ferenc (2018): The short-term effects of Active Music Learning on the development of literacy in the first school year. Előadás a Work in Progress Student Symposium 2018 rendezvényen, az ELTE PPK Kognitív Pszichológia Tanszék szervezésében. Budapest, 2018. december 17.

29. Barabás Edina (2019): Kreatív énekes-játékok szerepe az alsófokú zenetanításban. Előadás a „Tündérkert vagy pusztaság” (Kodály) elnevezésű Zenepedagógiai Konferencián, az ELTE TÓK rendezésében. Budapest, 2019. január. 24.

30. Lukács Borbála–Maróti Emese–Asztalos Kata–Honbolygó Ferenc (2019): The short-term effects of Active Music Learning on the development of literacy in the first school year. Poszter. Language and Music in Cognition: Integrated Approaches to Cognitive Systems. International Spring School. Köln (Németország), 2019. február 2-8.

31. Asztalos Kata, Honbolygó Ferenc, Lukács Borbála, Maróti Emese (2019): An analysis of the effects of the ’active music learning’ method / Az aktív zenetanulás módszer empirikus hatásvizsgálata. XVII. Pedagógiai Értékelési Konferencia. Music Education szekció. Szeged. 2019. április 12. 

32. Nemes László Norbert (2019): Új zenetanítási modellek fejlesztése egy örökérvényű zenepedagógiai koncepció mentén. 3. Művészetpedagógiai Konferencia, 2019. június 20-21. ELTE BGGYK. Új zenepedagógiai modellek fejlesztése és hatásvizsgálata az MTA Tantárgypedagógiai Kutatási Programjában: aktív zenetanulás énekléssel és mozgással c. Szimpózium. Budapest, 2019. június 20. https://mta.hu/mta_hirei/az-mta-muveszti-oktatas-munkacsoportjanak-eves-beszamolo-konferenciaja-videoval-109888 (Lásd 0:16–24:02-ig)

33. Maróti Emese (2019): Frekvencia-specifikus agyi válaszok fejlődése ritmusra való mozgás közben. 3. Művészetpedagógiai Konferencia, 2019. június 20-21. ELTE BGGYK. Új zenepedagógiai modellek fejlesztése és hatásvizsgálata az MTA Tantárgypedagógiai Kutatási Programjában: aktív zenetanulás énekléssel és mozgással c. Szimpózium. Budapest, 2019. június 20.

34. Lukács Borbála, Maróti Emese, Asztalos Kata, Honbolygó Ferenc (2019): Az iskolai zenetanulás rövid távú transzferhatásai első osztályos gyermekeknél. 3. Művészetpedagógiai Konferencia, 2019. június 20-21. ELTE BGGYK. Új zenepedagógiai modellek fejlesztése és hatásvizsgálata az MTA Tantárgypedagógiai Kutatási Programjában: aktív zenetanulás énekléssel és mozgással c. Szimpózium. Budapest, 2019. június 20.

35. Farnadi Tamara, Buda Sára, Deszpot Gabriella (2019): Zenei mozgásból történet születik. Alkotó zenebefogadás a dinamikus ének-zene órákon. 3. Művészetpedagógiai Konferencia, 2019. június 20-21. ELTE BGGYK. Új zenepedagógiai modellek fejlesztése és hatásvizsgálata az MTA Tantárgypedagógiai Kutatási Programjában: aktív zenetanulás énekléssel és mozgással c. Szimpózium. Budapest, 2019. június 20.

36. Lukács Borbála (2019): A zenetanulás jótékony hatásai: tények és tévhitek. Kutatók Éjszakája. Előadás. Természettudományi Kutatóközpont, Budapest, 2019. szeptember 27.

37. Asztalos Kata (2019): A Kokas-pedagógia hatása az alsó tagozatos gyermekek zenei képességfejlődésére. Előadás. „Mozgó dó… III.” – Konferencia Kokas Klára emlékére. Budapest, Pesti Vigadó. MMA-MMKI szervezésében. 2019. október 15.

38. Deszpot Gabriella (2019): Kokas Klára kreativitásmezői életútja térképén. Előadás. „Mozgó dó… III.” – Konferencia Kokas Klára emlékére. Budapest, Pesti Vigadó. MMA-MMKi szervezésében. 2019. október 15. Ppt: 27 dia

39. Körtvési Katalin (2019): „Előretekintésül” – A Kokas-pedagógia lehetőségeiről a magyar és a nemzetközi zenetanításban. Előadás. „Mozgó dó… III.” – Konferencia Kokas Klára emlékére. Budapest, Pesti Vigadó. MMA-MMKI szervezésében. 2019. október 15.

40. Nemes László Norbert (2019): Mit tanultunk Kokas Klárától? Előadás. „Mozgó dó… III.” – Konferencia Kokas Klára emlékére. Budapest, Pesti Vigadó. MMA-MMKI szervezésében. 2019. október 15.

41. Lukács Borbála, Maróti Emese, Asztalos Kata, Honbolygó Ferenc (2019): Absence of associations between musical abilities and precursors of reading in first-grade children. Psychology and Music – Interdisciplinary Encounters Conference. Poszter prezentáció. Belgrád, Szerbia, 2019. október 24-26.

42. Lukács Borbála, Maróti Emese, Asztalos Kata, Honbolygó Ferenc (2019): Az ének-zene tanulás kognitív transzferhatásai kisiskolás gyermekeknél. Duettek – Kapcsolódások a zeneterápiában. Poszter prezentáció. Országos Orvosi Rehabilitációs Intézet, Budapest, 2019. november 8-9.

43. Maróti Emese, Lukács Borbála, Weiss Béla, Honbolygó Ferenc (2019): A zenei ritmus neurális feldolgozásának változásai 6-9 éves gyermekeknél. XIX. Nemzetközi PEME Konferencia. Előadás. Budapest, 2019. november 14.

 

Benyújtott, ill. elfogadott absztraktok előadásra, poszter prezentációra és kötet béli tanulmányokra az alábbi konferenciákon, amelyek a COVID-19 járványhelyzet miatt az eredeti, 2020. évi időpont helyett később kerülnek megrendezésre:

1. Farnadi Tamara (2020): A Kokas-pedagógia adaptálási lehetősége a közoktatásban. Szó – kép – ritmus. Művészetpedagógiai konferencia. Károli Gáspár Református Egyetem Tanítóképző Főiskolai Kar Budapest. (Elhalasztott időpont: 2020. március 31.) (Elfogadott absztrakt és nyitó előadás tanulmány)

2. Ferenc Honbolygó, Borbála Lukács, Emese Maróti, Kata Asztalos (2020): Effects of musical training on the development of music perception abilities investigated with the music multifeature ERP paradigm. The Neurosciences and Music - VII, 2021. június 18-21., Aarhus, Dánia (elfogadott absztrakt)

3. Borbála Lukács, Emese Maróti, Kata Asztalos, Ferenc Honbolygó (2020): Classroom music and movement instruction benefits only children’s musical skills: A two-year comprehensive study. The Neurosciences and Music - VII, 2021. június 18-21., Aarhus, Dánia (elfogadott absztrakt)

4. Maróti Emese (2020): Tracking the neural correlates of sensorimotor synchronization from age 6-7. The Neurosciences and Music - VII, 2021. június 18-21., Aarhus, Dánia (elfogadott absztrakt)

5. Ferenc Honbolygó, Borbála Lukács, Emese Maróti, Kata Asztalos (2020): Effects of musical training on the development of music perception abilities investigated with the music multifeature ERP paradigm. ESCAN (European Society for Cognitive and Affective Neuroscience) Conference. 2021. június 23-26., Budapest (elfogadott absztrakt)

6. Borbála Lukács, Emese Maróti, Kata Asztalos, Ferenc Honbolygó (2020): The development of associations between musical abilities and precursors of reading in first-grade children. ESCAN (European Society for Cognitive and Affective Neuroscience) Conference. 2021. június 23-26., Budapest (elfogadott absztrakt)

7. Asztalos Kata, Honbolygó Ferenc, Lukács Borbála, Maróti Emese (2020): Az aktív zenetanulás hatása a zenei észlelési képességek fejlődésére az általános iskola alsó tagozatán. Magyar Pszichológiai Társaság XXIX. Országos Tudományos Nagygyűlése. Budapest (benyújtott absztrakt)

PROGRAMUNKKAL KAPCSOLATBAN TARTOTT Szakmai bemutatók


Kós Károly Általános Iskola, Budapest: 1. modell
(Szirányi Borbála - Barabás Edina)

2016. szept. 12.– angol kollégák látogatása(2 fő)
2016. szept. 19.
– okt. 24.
– LFZE mesterképzős hallgatóinak hospitálási gyakorlata(5 fő)
2016. szept. 29.– finn és kínai kollégák látogatása(2 fő)
2016. okt. 12.– walesi kolléga és növendékeinek látogatása(6 fő)
2016. okt. 17. és 19.– Erasmus+ projekt keretében fiatal skót, holland és magyar zenetanárok látogatása(30 fő)
2016. okt. 24.– a XV. kerületi Hubay Jenő Zeneiskola tanárainak látogatása(12 fő)
2016. okt. 26.– amerikai kollégák látogatása(3 fő)
2016. nov. 10.– a kecskeméti Kodály Intézet külföldi hallgatóinak látogatása(35 fő)
2017. jan. 16–19.– koreai kollégák látogatása(20 fő)
2017. febr. 13.
– márc. 20.
– LFZE mesterképzős hallgatóinak hospitálási gyakorlata(5 fő)
2017. febr. 16.– a British Kodály Academy csoportjának látogatása(22 fő)
2017. febr. 27.– Fővárosi zeneiskolák szolfézs munkaközösség-vezetőinek látogatása(30 fő)
2017. márc. 13.– a kecskeméti Kodály Intézet külföldi hallgatóinak látogatása(35 fő)
2017. márc. 20.– kínai kollégák látogatása(20 fő)
2017. ápr. 12.– japán kollégák látogatása Nagojából(18 fő)
2017. ápr. 24.– kazincbarcikai és székesfehérvári zenepedagógusok látogatása(18 fő)
2017. máj. 3–4.– japán és holland kollégák látogatása(35 fő)
2017. okt. 12.– a Holland Zeneakadémia csoportjának látogatása(20 fő)
2017. nov. 6-7.– nyílt órák a Kós Károly Általános Iskolába járó gyerekek szüleinek(40 fő)
2017. nov. 15.– brüsszeli csoport látogatása(10 fő)
2017. dec. 4.– kőszegi domonkos rendi nevelők látogatása(4 fő)
2018. febr. 1.– koreai zenetanárok csoportjának látogatása(10 fő)
2018. febr. 14.– a British Kodály Academy csoportjának látogatása(25 fő)
2018. febr. 15.– XIII. kerületi zenetanárok csoportjának látogatása(10 fő)
2018. febr. 17.– magyar tanítók látogatása Székesfehérvárról(2 fő)
2018. márc. 1.– a Holland Zeneakadémia csoportjának látogatása(20 fő)
2018. máj. 2.– a svájci Kodály Studio csoportjának látogatása(10 fő)
2018. máj. 2.– székesfehérvári tanítók látogatása(2 fő)
2018. máj. 2-3.– japán zenetanárok csoportjának látogatása(12 fő)
2018. máj. 7.– grúz kollégák látogatása(2 fő)
2018. máj. 26.– Kőszeg: “Kodály Szakmai Műhely” keretében a 2. a és 6. a osztályok bemutató órái(100 fő)
2018. szept. 10-től dec. 13-ig– LFZE mesterszakos hallgatóinak összefüggő gyakorlati tanítása és vizsgatanítása(2 fő)
2018. nov. 5-től dec. 19-ig– LFZE osztatlan képzésben résztvevő 3. évfolyamos hallgatóinak iskolai hospitálási gyakorlata(10 fő)
2019. febr. 20.– British Kodály Academy tanárainak és hallgatóinak óralátogatása(15 fő)
2019. febr. 28.– Holland Zeneakadémia tanárainak és hallgatóinak óralátogatása(25 fő)
2019. márc. 8.– az "In memoriam Dr. Szabó Helga" elnevezésű tanártovábbképző tanfolyam résztvevőinek óralátogatása(30 fő)
2019. márc. 27.– izlandi zenetanárok óralátogatása(6 fő)
2019. ápr. 5. – az "In memoriam Dr. Szabó Helga" elnevezésű tanártovábbképző tanfolyam résztvevőinek óralátogatása(12 fő)
2019. ápr. 29. – japán zenetanárok óralátogatása(12 fő)
2019. okt. 18.- az "In memoriam Dr. Szabó Helga" elnevezésű tanártovábbképző tanfolyam őszi kurzus résztvevőinek óralátogatása(30 fő)
2020. febr. 20.– British Kodály Academy tanárainak és hallgatóinak óralátogatása (15 fő)
2020. febr. 25.- Holland Zeneakadémia tanárainak és hallgatóinak óralátogatása(25 fő)


Református Általános Iskola, Kecskemét:
1. modell (Szirányi Borbála - Barabás Edina)

2016. okt. 21.– Erasmus+ projekt keretében fiatal skót, holland és magyar zenetanárok látogatása(30 fő)
2017. febr. 17.– a British Kodály Academy csoportjának látogatása(22 fő)
2018. márc. 23.– a Debreceni Református Hittudományi Egyetem tanító szakos hallgatóinak szervezett továbbképző napja a kecskeméti Református Általános Iskolában(40 fő)
2018. febr. 11. és máj. 11.– a kecskeméti M. Bodon Pál Zeneiskola szolfézs tanárai számára szervezett továbbképző napok a kecskeméti Református Általános Iskolában(15 fő)
2018. okt. 5. - 2019. máj. 17. (péntekenként)– a Kodály Zoltán Zenepedagógiai Intézet külföldi hallgatóinak hospitálás egész évben(35 fő)
2019. okt. 4. - 2020. márc. 13.– a Kodály Zoltán Zenepedagógiai Intézet külföldi hallgatóinak hospitálás egész évben(28 fő)

 

Programunkkal kapcsolatban tartott hazai és nemzetközi képzési előadások, továbbképzések

(VÁLOGATÁS: Bécs, Budapest, Braila, Constanta, Eisenstadt, Kecskemét, Mór)

2017. okt. 2. – dec. 18.A Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem zeneismeret szakos hallgatóinak hospitálási gyakorlata a Kós Károly Általános Iskolában(10 fő)
2017. okt. 4. – dec. 14.A Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem MA-végzős hallgatóinak hathetes összefüggő tanítási gyakorlata és vizsgatanítása a Kós Károly Általános Iskolában(2 fő)
2018. márc. 19.Szakmai továbbképző nap Móron(20 fő)
2018. nov. 17.Kreatív énekes játékok és a mozgás integrálásának lehetőségei a mai magyar zenepedagógiában. Workshop a "Zenei képességfejlesztés, játékok, zenehallgatás az óvodáskorúak és kisiskolások számára" elnevezésű tanártovábbképző tanfolyamon (Alapítási engedélyszám: 9-68/2018.) /Szirányi Borbála/(30 fő)
2018. nov. 24.Kokas-pedagógia alkalmazása a 45 percnyi énekórán. A dinamikus énekzene-tanulás.  Sajátélményű továbbképzés. Kokas-pedagógia az iskolai gyakorlatban - a Kokas Klára Szakmai Kollégium nyitott szakmai napján /Farnadi Tamara/(40 fő)
2018. dec. 8.A Mintaiskola-program módszertani újításai. Workshop az "A dal madárrá avat" elnevezésű tanártovábbképző tanfolyamon (Alapítási engedélyszám: 9-69/2018.) /Szirányi Borbála/(35 fő)
2019. jan. 24.Kreatív énekes-játékok szerepe az alsófokú zenetanításban. Előadás a "Tündérkert vagy pusztaság" (Kodály) elnevezésű Zenepedagógiai Konferencián, az ELTE TÓK rendezésében /Barabás Edina/(80 fő)
2019. febr. 8-9.Mozgás integrálásának lehetőségei a ritmuselemek tanítása során alsó fokon. Workshopok az "In memoriam Dr. Szabó Helga" elnevezésű tanártovábbképző tanfolyamon (Alapítási engedélyszám: 9-67/2018.) /Szirányi Borbála/(30 fő)
2019. febr. 23.Kreatív énekes-játékok; a mozgás integrálásának lehetőségei az alapfokú zenetanításban. Workshop a Pedagógus-Expó-n az "Így tedd rá!-tól Csajkovszkij-ig interaktív zene és mozgáspedagógia" szekcióban /Szirányi Borbála/(60 fő)
2019. márc. 9.Mozgás integrálásának lehetőségei a dallamelemek tanítása során alsó fokon. Workshopok az "In memoriam dr. Szabó Helga" elnevezésű tanártovábbképző tanfolyamon (Alapítási engedélyszám: 9-67/2018.) /Szirányi Borbála/(30 fő)
2019. máj. 25-26.12 órás továbbképzés Constantában: "Seminar de pedagogie muzicala activa Kodály" /Dr. Asztalos Kata/(12 fő)
2019. jún. 13.Előadás az Aktív Zenetanulás Kutatócsoport munkájáról és eddigi eredményeiről a Bécsi Kirchliche Pädagogische Hochschule tanító szakos hallgatóinak /Dr. Asztalos Kata/(40 fő)
2019. jún. 18.Kutatási szeminárium az eisenstadti Pädagogische Hochschule Burgenland tanító szakos hallgatói számára /Dr. Asztalos Kata/(20 fő)
2019. júl. 22-26.A mozgás integrálásának lehetőségei alsó fokon a ritmuskészség, formaérzék, dallami készségek és az értő zenehallgatás készségének fejlesztésében. Workshop-sorozat magyar zeneiskolai tanárok részére a 30. Nemzetközi Kodály Szeminárium szervezésében, Kecskemét. /Szirányi Borbála/(8 fő)
2019. szept. 9. - 2020. márc. 2.

A Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem MA-végzős hallgatóinak hathetes összefüggő tanítási gyakorlata és vizsgatanítása a Kós K. Általános Iskolában /Barabás Edina és Szirányi Borbála/

(6 fő)
2020. febr. 3. - 2020. máj. 11. 

A Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem zeneismeret szakos hallgatóinak hospitálási gyakorlata a Kós K. Általános Iskolában /Barabás Edina és Szirányi Borbála/

(3 fő)
2019. szept. 29.

Mozgás integrálásának lehetőségei a ritmuselemek tanítása során alsó fokon. Workshopok az "In Memoriam Dr. Szabó Helga" elnevezésű tanártovábbképző tanfolyamon (Alapítási engedélyszám: 9-67/2018.) /Szirányi Borbála/

(30 fő)
2019. okt. 19.

Mozgás integrálásának lehetőségei a dallamelemek tanítása során alsó fokon. Workshopok az „In memoriam Dr. Szabó Helga” elnevezésű tanártovábbképző tanfolyamon (Alapítási engedélyszám: 9-67/2018.) /Szirányi Borbála/

(30 fő)
2019. nov. 16.Mozgás integrálásának lehetőségei a mai magyar zenepedagógiában. Workshopok a szecsuáni Zenei Konzervatórium szervezésében tartott zenetanár-továbbképző kurzuson /Szirányi Borbála/(100 fő)
2020. febr. 14-16.12 órás továbbképzés Brailában: "Seminar de pedagogie muzicala activa Kodály" /Dr. Asztalos Kata/(50 fő)
2020. febr. 19."Behind the blooming flower gardens" - Tudományos előadás a Brit Kodály Academy delegációja számára /Dr. Asztalos Kata/(40 fő)