Fontos dátumok

1882.december 16-án született Kodály Zoltán Kecskeméten, zenekedvelő vasutas családban.
1885-1892:Galánta - életreszóló zenei benyomások.
1892-1900:Nagyszombat - gimnáziumi tanulmányok, első kompozíciók.
1900őszétől zeneszerzést tanul a budapesti Zeneakadémián és bölcsészeti tanulmányokat folytat az Eötvös Kollégiumban és a Pázmány Péter Egyetemen.
1905:Megismerkedik későbbi első feleségével, Schlesinger Emmával és Bartók Bélával. Az első népdalgyűjtő út.
1906:Megjelenik doktori disszertációja, A magyar népdalok strófaszerkezete.
október 22. - a Nyári este című zenekari mű bemutatója.
Decemberben megjelenik a Magyar népdalok (Bartókkal közösen).
1906-1907:Tanulmányút Berlinben és Párizsban.
1907.ősz: a budapesti Zeneakadémia tanára.
1910.március 17. - az első szerzői est Budapesten.
május 29. - az I. vonósnégyes bemutatója Zürichben.
augusztus 3. - házassága Schlesinger Emmával.
nyár: első népdalgyűjtő útja Erdélyben.
1914:Elkészül a Duó hegedűre és gordonkára (op.7.).
1915:Szólószonáta gordonkára (op.8.).
1916:A Megkésett melódiák (op.6.) dalciklus befejezése.
1917-1919:Zenekritikusi tevékenység.
1918.május 7. - második szerzői estje Budapesten.
1919.február - kinevezik a Zeneakadémia aligazgatójává.
ősz: aligazgatói megbízása alól felmentik, a tanítástól eltiltják, fegyelmi eljárás indítanak.
1920:A fegyelmi vizsgálaton eredményesen semmisíti meg a vizsgáló bizottság vádjait.
1921.szeptember - újból tanít a Zeneművészeti Főiskolán.
1923.november 19. - a Psalmus Hungaricus ősbemutatója.
1925.április 2. - az első gyermekkarok bemutatója.
1926.június 18. - a Psalmus Hungaricus első külföldi előadása Zürichben.
október 16. - a Háry János bemutatója a budapesti Operaházban.
1927.március 24. - a Háry-szvit bemutatója Barcelonában.
április 20., 22. - karmesteri bemutatkozása: a Psalmus Hungaricus-t vezényli Amszterdamban.
december - első angliai utazása.
1929:Gyermekkarok c. tanulmány - először fogalmazza meg zenepedagógiai elveit.
1930.március - első látogatása szülővárosában.
április 3. - Toscanini a New York-i szimfonikusok élén bemutatja a Nyári este átdolgozott változatát (ismétlés Budapesten, május 21-én).
ősztől a Pázmány Péter Tudományegyetem előadója.
november 28. - Fritz Busch bemutatja Drezdában a Marosszéki táncok zenekari változatát.
Elkészül a Mátrai képek vegyeskar.
1932.április 24. - a Székely fonó bemutatója a budapesti Operaházban.
december - ünnepi hangversenyek Kodály 50. születésnapjának köszöntésére.
1933.október 23. - a Galántai táncok bemutatója Budapesten.
1934:Kinevezik az Országos Irodalmi és Művészeti Tanács tagjává.
A Jézus és a kufárok és más kórusművek bemutatója a kecskeméti Hírös Héten.
1936.szeptember 2. - a Budavári Te Deum bemutatója a Mátyás-templomban.
1937:Megjelenik A magyar népzene - számos idegen nyelven is kiadták.
1938:Éneklő Ifjúság hangverseny Kodály és Bartók műveiből a Margitszigeten.
1939.november 23. - Mengelberg vezényli Amszterdamban a Fölszállott a páva zenekari variációkat.
1941.február 6. - a Chicago Symphony bemutatja a Concerto-t.
1943.május 14. - levelező taggá választja a Magyar Tudományos Akadémia.
1943-1944:Megjelenik az Iskolai Énekgyűjtemény.
1945.február 11. - a Missa brevis bemutatója a Operaház ruhatárában (Budapest ostroma még tart).
1945:A MTA rendes tagjává választja, a Zeneművészeti Főiskola igazgatótanácsának elnökévé nevezik ki.
1946.január 16. - kinevezik a Magyar Művészeti Tanács elnökévé.
1946-1947:Első amerikai útja. Számos hangversenyen vezényli műveit.
1947:Kecskemét díszpolgárává választják. Első útja a Szovjetunióba.
1947-1950:A Magyar Tudományos Akadémia elnöke.
1950:A Magyar Tudományos Akadémián irányításával megalakul a Népzenekutató Csoport.
1951.április - Kállai kettős - az Állami Népi Együttes bemutatkozó előadása.
november - megjelenik a Magyar Népzene Tára első kötete.
1954.augusztus 23. - Emma asszony combnyaktörést szenved, Kodály beköltözik hozzá a kórházba.
1955.január 1. - rádióelőadás a Bartók összes zongoraművei hangversenyciklus bevezetéséül.
december 18. - a Zrínyi szózata bemutatója a Zeneakadémián.
1955-1956:A Bartók-ünnepségek irányítója.
1956.október közepe táján pihenőhelyükre, Galyatetőre utaznak.
1957.január 8. - visszatér Budapestre. Síkra száll a felkelésben részvételükért elítéltek megmentéséért.
1958.november 22. - felesége házasságuk 49. évében meghal.
1959.december 18. - házasságot köt Péczely Saroltával.
1960.április-június - Angliába látogat. Az oxford-i egyetem díszdoktorává avatja.
nyár - lemezre dirigálja műveit.
december 1. - Kodályt szívinfarktussal kórházba szállítják.
1961.augusztus - Quebecen elnökévé választja a Nemzetközi Népzenei Tanács.
augusztus 16. - a Luzerni Fesztiválon a Kodály-házaspár jelenlétében bemutatják a Szimfóniát.
1962.december - Kodály 80. születésnapja. Nagyszabású ünnepségek Budapesten és világszerte.
1964.február - a kecskeméti ének-zenei iskola új épületének avatásán mond beszédet.
A Zenei Nevelés Nemzetközi Társasága tiszteletbeli elnöke, a budapesti konferencia elnöke. Pedagógiai módszerét ekkor ismeri meg a világ.
1965.április - Bécsben átveszi a Herder-díjat.
július-augusztus - második utazása az Egyesült Államokban.
1966:Újabb észak-amerikai utazás. Atlantában bemutatásra kerül utolsó befejezett műve, a Laudes Organi.
1967.március 6. - reggel 6 óra 45 perckor szívroham vet véget életének.