Használati szabályzat

BEIRATKOZÁSRÓL

A Kodály Zoltán Zenepedagógiai Intézet Könyvtárába beiratkozhat minden olyan 18 éven felüli magyar állampolgár, aki tanulmányai vagy foglalkozása alapján a zenéhez, zenepedagógiához kötődik. A beiratkozás 1100,- Ft-ba kerül, valamint egy személyi adatokat tartalmazó nyomtatványt kell kitölteni. A regisztrált olvasókról felvett adatok kizárólag a könyvtári nyilvántartásokhoz szükségesek, szigorúan betartva a személyes adatok védelmére vonatkozó jogszabályokat.

A beiratkozott olvasók számára olvasójegyet állítunk ki, mely a beiratkozás napjától számított 1 évig érvényes. Kölcsönözni csak az olvasójegy felmutatásával lehet. Az olvasójegy másra át nem ruházható, az elvesztéséből származó kár az olvasót terheli, pótlása 100,-Ft-ba kerül.

A könyvtárba beiratkozott olvasók az olvasójegy felmutatásával ingyenesen, azaz napidíj fizetése nélkül látogathatják az Archívumot is.

Az Intézet Könyvtárába az Intézet dolgozói a nyomtatvány kitöltésével ingyenesen beiratkozhatnak.

Az Intézet éves képzésében résztvevő hallgatók tandíja magában foglalja a könyvtárhasználat díját is. 

A szemináriumokon, továbbképzéseken, rövidebb tanfolyamokon résztvevők számára a kurzusra befizetett díjban a könyvtárhasználat díja is benne van. Külön nyomtatványt nem kell kitölteniük, a tagság csak a kurzus idejére érvényes.

A Könyvtár (KAS) beiratkozáshoz nem kötött, térítésmentes szolgáltatásait bárki igénybe veheti, aki a 250,-Ft-os napidíjat befizeti.

(1) A Könyvtár, Archívum, Stúdió megtekintése

Csoportos látogatás esetén előzetes időpont egyeztetés szükséges.

(2) Információkérés, tájékoztatás

(3) Helyben olvasás

A Könyvtár és Archívum állományának helyben történő használata az erre kialakított olvasótermekben lehetséges. A Könyvtárban a folyóiratok tárgyévi számai találhatók, a régebbi évfolyamokat az Archívum őrzi.

(4) Állományfeltáró eszközök használata (hagyományos és elektronikus katalógus) 

Az olvasói számítógép beiratkozás nélkül csak a katalógusban való keresésre használható.

(5) Zenehallgatás

A könyvtáros segítségét kell kérni, mivel a hangzó anyagokat zárt szekrényben tároljuk.

(6) Másoltatást (a szerzői jog figyelembe vételével), spirálozást és hőtechnikával történő köttetést térítési díj fizetésével bárki kérhet. Erről a "Kodály Zoltán Zenepedagógiai Intézetben különböző szolgáltatásokért megszabott díjak" c. utasításban rendelkeznek. 

BEIRATKOZÁSHOZ KÖTÖTT SZOLGÁLTATÁSOK

A beiratkozott olvasók a Könyvtár nyomtatott dokumentumait 2 hétre kölcsönözhetik. A kölcsönzési idő hosszabbítása egyéni elbírálás alapján lehetséges.

Nem kölcsönözhető dokumentumok:

összkiadások, kézikönyvek, audiovizuális dokumentumok, folyóiratok.

Nem kölcsönözhető az Archívumban található állomány (kéziratok, aprónyomtatványok, fotók, hagyatékok dokumentumai stb.)

Az Intézet dolgozói és éves képzésének hallgatói kikölcsönözhetik a Könyvtár valamennyi nyomtatott dokumentumát korlátlan számban a tanév idejére.

A kölcsönzési idő lejárta után a vissza nem hozott dokumentumokért egy hét türelmi idő után a könyvtár késedelmi díjat számol fel: 35,-Ft/dokumentum/nap.

Az elveszett, vagy súlyosan megrongálódott dokumentumokat pótolni kell azonos, vagy újabb kiadásúval. Amennyiben az beszerezhetetlen, az eszmei új beszerzési árat kell megtéríteni.

A Könyvtár minden beiratkozott olvasója kérhet könyvtárközi kölcsönzést, mely a könyvtár részéről ingyenes, de a küldő könyvtár által megszabott esetleges díj kifizetése az olvasót terheli. A beiratkozott olvasók igényei szerint különböző témákban irodalomkutatás, bibliográfia összeállítása kérhető a könyvtárossal egyeztetve.

A másolás a szerzői jog figyelembe vételével, díjfizetés ellenében történik.

A kódos másológépet az Intézet dolgozói és az éves képzésen résztvevő hallgatók használhatják. Az olvasói számítógépet katalógusként használhatja bárki, beiratkozott olvasók korlátlanul használhatják internetezésre, magyar és nemzetközi, szakmai és közhasznú információforrások, elektronikus adatbázisok, szoftverek stb. eléréséhez.

EGYÉB RENDELKEZÉSEK

(1) Ruhatár nincs, de a könyvtár előtti folyosón kabát és táska elhelyezésére alkalmas hely van, ezért kabátban, nagy táskával a KAS nem látogatható.

(2) Mindenki köteles úgy viselkedni, hogy azzal mások könyvtári munkáját ne zavarja, a KAS berendezését, gyűjteményét ne rongálja. A szándékos rongáló ellen - a károsodás mértékének figyelembe vételével - a könyvtár vezetője hivatalos eljárást kezdeményezhet.

(3) Mobiltelefon használata tilos!