30 órás akkreditált pedagógus-továbbképzési program Debrecenben

2019. szeptember 12.

A tanfolyamra iskolai ének-zene tanárok, alsó tagozaton ének-zenét tanítók, szolfézs- és zeneelmélet-tanárok, valamint iskolai kórusokat vezető karnagyok jelentkezhetnek.

A továbbképzés az Emberi Erőforrások Minisztériumának támogatásával, a “Mindennapos Éneklés” program keretében valósul meg. 

 

Tekintettel arra, hogy a továbbképzésen bemutatjuk a Zeneakadémia fejlesztésében elkészült új digitális applikációkat, a Kodály HUB digitális tudásközpontot és a Megérint a zene applikációt, elsősorban olyan tanárok jelentkezését várjuk, akik rendelkeznek legalább alapszintű digitális kompetenciákkal is. A résztvevők a vasárnap délelőtti modulokhoz hozzanak magukkal laptopot és/vagy tabletet!

 

A tanfolyam címe: 

Kodály-módszer a Kodály-koncepció alapján - hagyomány és megújulás 

(30 órás akkreditált pedagógus-továbbképzési program, alapítási engedélyszám: 9-66/2018.)

A tanfolyam ideje: 

2019. november 22. (péntek) 9:00-13:00 ill. 14:00-18:00 között

2019. november 23. (szombat) 9:00-13:00 ill. 14:00-18:15 között

2019. november 24. (vasárnap) 9:00-13:00 ill. 14:00-18:00 között

A tanfolyam helye: Debreceni Egyetem Művészeti Kara 

Oktatók:

Szakmai vezető: Dr. habil. Nemes László Norbert, a kecskeméti Kodály Intézet igazgatója

A tanfolyamon tanító tanárok: Barabás Edina, Demel Eszter, Farkasházi Dávid, Fehér Anikó, Garamszegi Valéria, Körtvési Katalin, Nemes László Norbert, Rápli Györgyi, Rozmán Lajos, Spiegel Mariann.

A továbbképzés célja:

A továbbképzés célja, hogy magas szintű elméleti és gyakorlati képzést nyújtson. A résztvevő ismerje meg a Kodály Zoltán nevével fémjelzett zenepedagógiai gyakorlat alapelveit, filozófiai hátterét. Váljon képessé ezen gyakorlat újszerű alkalmazására, mely igazodik korunk lehetőségeihez és kihívásaihoz.

 

A képzéshez kapcsolódó beszámoló követelményrendszere:

A továbbképzés anyagához kapcsolódó tanári portfólió készítése saját iskolai tanítási gyakorlatához kapcsolódóan (pedagógiai repertoár, kreatív módszerek alkalmazása, az új digitális technikák használata az órai gyakorlatban), melynek terjedelme max. 5 oldal. 

A portfólió beadásának határideje: a kurzus befejezését követő 2 héten belül.

Az értékelés szempontjai: a portfólió tükrözze a továbbképzés során megismert, elsajátított új, kreatív gyakorlatok, módszerek alkalmazását, valamint a kodályi elvek megvalósulását.

Amennyiben a résztvevő valamelyik részfeladatot nem teljesíti, a képzés elvégzését igazoló tanúsítvány nem adható ki.

A tanúsítvány megszerzésének további feltétele a továbbképzés 90%-án való részvétel (A 30 tanítási órából legfeljebb 3 tanítási órát - azaz 2 óra 15 percet - lehet hiányozni).

 

Jelentkezés:

A részvétel ingyenes, ellátást biztosítunk.

Azon résztvevők számára, akik nem tudják a napi bejárást megoldani, 3 csillagos 2 személyes szállodai szobákban biztosítjuk az elhelyezést.

A továbbképzés maximális létszáma: 30 fő

 

A jelentkezési lap innen letölthető.

 

Az aláírt jelentkezési lapot 2019. október 14-ig kérjük elküldeni beszkennelve a kodaly.tovabbkepzes@zeneakademia.hu email címre Tóth Réka főszervezőnek.
Postai úton nem fogadunk el jelentkezést.