Kokas Klára Zenepedagógiai Kutatóműhely

BEMUTATKOZÁS, CÉLOK

Kutatási műhelyünk intézményközi szerveződés a LFZE Kodály Intézete keretében, amely hivatalosan 2016. december 13-tól működik, de több éves kutatási előzménnyel és több mint 100 tétellel rendelkezik a publikációs tevékenység terén.

Kutatási egységünk interdiszciplináris kutatásokat végez, amelyek középpontjában Kokas Klára (1929-2010) zenepedagógus életműve és a kreatív zenepedagógiát komplexen megvalósító Kokas-pedagógia áll.

A nemzetközi és intézményközi műhely – az aktuális kutatási témákra állít fel kutatópárokat, -csoportokat, vagy egyéni kutatásokat segít.

 

A Kutatóműhely vezetője:

Dr. Deszpot Gabriella, LFZE tudományos főmunkatársa, Budapest

Vezető kutató:

Dr. Vass Éva, WSU (Western Sydney University) Pedagógiai Tanszék tanára, Sydney

 

A Kutatóműhely tagjai, munkatársai:

  • Farnadi Tamara, ének-zenetanár, Győr
  • Geréné Kristóf Katalin, magyar és ének-zene tanár, Debrecen
  • Körtvési Katalin, LFZE Kodály Intézet Zenepedagógiai Tanszékének művésztanára, Kecskemét
  • Dr. Pásztor Zsuzsa, zongoraművész, egyetemi oktató, ELTE, LFZE, Budapest
  • Székely Csilla Imola, DE BTK, Humántudományok Doktori Iskola, neveléstudományok program PhD-hallgatója, Marosvásárhely
  • Tóth Teréz, tanár, szakíró, Budapest

 

A Kutatóműhely általános célja a Kokas-pedagógia tudományos leírása, és működésének, hatásainak kutatása, elhelyezése a tudományok és művészetek térképén nemzetközi viszonylatban – konkrétan a társadalomtudományok, a bölcsészet, az alkalmazott tudományok, az interdiszciplináris tudományok és a művészet határterületein. További cél olyan kutatási módszertanok kipróbálása, kifejlesztése, amelyben hangsúlyt kap a kvalitatív megközelítés, és amelyek keresik az audiovizuális, digitális adatgyűjtés- és feldolgozás, elemzés legkorszerűbb lehetőségeit az élményalapú pedagógia kutatásában.