Tanáraink Kodály-kurzusai a világban - 2. rész

2019. július 17.

A tavalyi sikeres program folytatásaként a  Külgazdasági és Külügyminisztérium támogatásával, a helyi nagykövetségek és kulturális intézetek segítségével az elmúlt hónapokban a világ számos pontján, Új-Zélandtól Chiléig, Norvégiától az USA-ig, Japántól Portugáliáig tartottak újra workshopokat, bemutatókat az Intézet tanárai.

Kétrészes beszámolónk a tapasztalatokat összegzi.

2. rész – Az Európán kívüli országok 

Észak-amerikai körút - Nemes László Norbert

A körút első állomása a New York University, Steinhardt School volt, ahol Nemes László Norbert "Rethinking of Kodály-Inspired Pedagogy in the 21st century" címmel tartott workshopot. A program tartalmát tekintve a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem Kodály Intézete és a Magyar Tudományos Akadémia Természettudományi Központ együttműködésében zajló kutatási program eredményei köré épült. Az éneklés és az éneklést, valamint a zenehallgatást kísérő ritmikus mozgás szerves összekapcsolásának lehetőségei, illetve a nem tonális zenei anyag befogadásának problematikáját járta körül. A workshopnak harminckét résztvevője volt, korosztályi összetételét tekintve vegyes volt a társaság, kapcsolódási pont a résztvevők között, hogy szinte mindannyian az NYU Kodály kurzusának jelenlegi, ill. volt növendékei. Az előadás része volt a New York-i Magyar Kulturális Központ által életre hívott High Note Hungary programsorozatnak, amely célja a magyar komolyzene meghatározó szerepének erősítése az amerikai metropoliszban.

A körút második állomása Indiana Államban az Indiana State University (ISU) volt, ahol a korábban három workshopra tervezett program az utolsó pillanatban kiegészült egy negyedik előadással, amelyre a nemzetközi Music and Culture Festival keretében került sor (https://www.indstate.edu/cas/music/events/imacf). Témái részben Kodály zenepedagógiai örökségéhez, részben pedig a Kodály Intézet legújabb szakmódszertani fejlesztéseihez kapcsolódtak.

1. Kodályian Heritage of Safeguarding Traditional Musical Culture in Hungary and the Creation of a New Modern Classical Style  

2. Singing, singing, singing - introduction to musicianship training according to Kodály’s music pedagogical concept   

3. The development of two new models for teaching music in the classroom

4. Music & Movement –  the development of music listening competencies

A workshopnak 65 résztvevője volt, részben egyetemi hallgatók, részben különböző iskolákban tanító tanárok.A workshopoknak átlagosan 65 résztvevője volt, részben egyetemi hallgatók, részben különböző iskolákban tanító tanárok.

A körút harmadik, befejező állomása a montréali McGill Egyetem Schulich School of Music volt, ahol az Egyetem karvezető képzésén tanuló doktorandusz ill. master szakos hallgatóinak tartott Nemes László Norbert előadásokat.

Let the Whole World Rejoice!” Choral Music Education, The Kodály Perspective: Az első tanítási napon tartott előadás/workshop részben bemutatta Kodály zeneszerzői alkotóműhelyének legfontosabb stiláris jellemzőit Pange lingua című, orgonára és vegyeskarra komponált művének tükrében, valamint bemutatta az énekgyakorlat kötetek válogatott műveit, amelyeken keresztül a kottaolvasás, a biztos intonáció, a vokális zenei stílusismeret és a többszólamú éneklési készségek leginkább fejleszthetőek.

A második tanítási napon Bartók Béla válogatott kórusműveinek, majd a Cantata profana című oratóriumának részleteinek analízisére került sor. Ezt követte az 1945 utáni magyar kórusirodalom áttekintése olyan kíséret nélküli, elsősorban latin és angol nyelvű, közepes nehézségű, de mesterműveken (!) keresztül, amelyek előadása viszonylag könnyen realizálható a külföldi gyakorlatban is. A körút az Ottawai Nagykövetséggel és a Chicagói Főkonzulátussal szoros együttműködésben, a New York-i Magyar Kulturális Központ szervezésében valósult meg.

 

Ausztráliában 2019. januárjában a The Cuskelly College of Music és a Sound Thinking által szervezett sok éve nagy sikerrel futó  Brisbane-i nyári akadémián Nemes László Norbert, Körtvési Katalin és Tóth Árpád tanítottak. Mindhárman tanítottak szolfézst, vezettek karvezetés gyakorlatokat, vezényletek, de egymástól teljesen eltérő célcsoportoknak. https://cuskellycollegeofmusic.com/documents/summerschool2019.pdf

Új-Zélandon Csernyik Réka Ausztráliában élő Kodály specialista tartott bevezető kurzust a Kodály pedagógiába helyi zenészeknek, zenetanároknak a Kodály  Aoteaora és a Project Prima Volta szervezésében, a The Cuskelly College of Music bevonásával.

Dél-Amerikában két ország volt érintett, Chile és Argentína. A helyi nagykövetségek és Kodály Társaságok állhatatos szervezőmunkája eredményeképpen mindkét országban több helyszínen sikerült igen tartalmas programokat szervezni. 

Argentínában Gráf Zsuzsanna és a Spanyolországban élő Hajnóczy Katalin először  Buenos Airesben a Nemzeti Művészeti Egyetem, ill. a Salvador Művészeti Egyetem hallgatóinak tartott kezdő, ill. haladó Kodály workshopot, valamint karvezetés kurzust. Emellett előadást tartottak az Argentin Kodály Társaság szervezésében, és egy rendhagyó program keretében a nagykövetség egy börtönlátogatást is beiktatott, ahol az elítéltekkel foglalkozhattak egy zenei fórum keretében. https://buenosaires.mfa.gov.hu/news/kodaly-szeminarium-2019
Tekintettel a magyar kisebbség jelentős létszámára, a helyi Hungária Egyesületben „Él még a te nyájad” címmel hangzott el előadás. A program San Juanban folytatódott, ahol a San Juan-i egyetemen háromnapos workshopot rendeztek a Kodály-koncepcióról, mely egy szép kóruskoncerttel zárult Gráf Zsuzsanna vezényletével.

Chilében Gábor Lilla Valparaíso-ban a Pontificia Universidad Católica egyetem zenei karán, valamint Santiagoban az Universidad Católica Cardenal Raúl Silva Henríquez egyetem tanárképző karán tartott 3-3 napos továbbképzést, karvezetés bemutatót helyi kórussal, tanároknak szemináriumot. A santiagoi kurzus egy nagyszerű koncerttel és nagykövetségi fogadással zárult.

 

Ázsiai körút - Keresztes Nóra

Az ázsiai körút állomásai Ho Si Minh Város, Hong Kong, Macao és Tokió voltak. 

A Ho Si Minh Városi zeneművészeti egyetem régóta várta, hogy a Kodály Intézet tanárától első kézből kapjanak betekintést a kodályi filozófiába, Keresztes Nóra két napos kurzusán erre bőven nyílt lehetőség. Hong Kongban egy kétnapos kurzus következett zenetanároknak, karvezetőknek, melynek helyszíne a Wah Yan College, Kowloon volt. A szervezés hatékonyságának hála még Macaón is belefért egy továbbképzés a helyi elit egyetem, a Moon Chun Memorial College jóvoltából. 

Ezt követően Tokióban, a Tokiói Művészeti Egyetemen (Geidai) került sor egy az egyetem illetve a Japán Kodály Társaság által közösen szervezett többnapos eseményre, melyben a kurzus mellett tudományos szimpóziumra és kórusokkal tartott négy demonstrációs kóruspróbára került sor. A résztvevő két kórus egyike egy Szaitama prefektúra Ómija városában található középiskola vegyeskara volt, a másik egy felnőtt vegyeskar. A Kodály-módszerről és a relatív szolmizációról, ezek magyar és japán alkalmazásáról szóló szimpóziumon Keresztes Nóra mellett a Japán Kodály Társaság elnöke, Nakamura Takao, továbbá a Tokiói Művészeti Egyetem két zeneszerző-tanára vett részt. A beszélgetést a budapesti Zeneakadémia egykori hallgatója Kenji Watanabe, a Geidai zongoraprofesszora, kiváló zongoraművész vezette. A nyilvános próbákra és a szimpóziumra körülbelül 100 érdeklődő látogatott el. A rendezvény külön pozitív hozadéka, hogy a tavalyi, szintén a Tokiói Művészeti Egyetemen, szintén a Japán Kodály Társaság együttműködésével megvalósult Kodály-szeminárium és koncert után az Egyetem „Kodály Szeminárium II.” néven, a folytonosságot hangsúlyozva hirdette a rendezvényt.

Az esemény a magyar-japán diplomáciai kapcsolatok felvételének 150. évfordulója tiszteletére Japánban megrendezett programok része is volt.