Nemzetközi szimpózium, film és könyvbemutató

2019. január 18.

2018. december 15-16-án telt házas érdeklődés kísérte a Zenepedagógia a 21. században Kodály szellemében c. szimpóziumot, melyen Nemes László Norbert igazgató moderálása mellett áttekintést adtunk az elmúlt két év innovatív fejlesztéseiről.

A kodályi filozófia szellemiségét követve a középpontban a művészeti nevelés fontossága és a megfelelően képzett és a kor elvárásaira élményalapú énekórákkal válaszolni képes ének-zene tanár állt. Bemutattuk azokat az új eredményeket, eszközöket, melyeket a  tanárok munkájának segítésére a Zeneakadémia és annak Kodály Intézete különböző nemzetközi és hazai finanszírozású projektjei keretében hozott létre.

A közönség rendkívül sokszínű volt, a magyar zenetanárok, döntéshozók, a Mindennapos éneklés továbbképző program résztvevői mellett jelentős számú külföldi látogató is volt. Külföldi vendégeink a Kodály mozgalom számára legfontosabb országokból (Írország, Portugália, Kína, Egyesült Királyság, USA) érkeztek, illetve olyan országokból, ahol mostanában kezdik felismerni Kodály zenepedagógiai örökségének jelentőségét (pl. Törökország).Rektor asszony köszöntőjét követően a meghívott vezérszónokok (Csapó Benő, egyetemi tanár - Szegedi Egyetem Neveléstudományi Intézet; Sandra Mathias, professor emerita - Columbus University, Ohio, USA; Winkler Márta, iskolaalapító, pedagógiai vezető - Kincskereső iskola és Nemes László Norbert igazgató - Kodály Intézet) saját tapasztalataikat, kutatási eredményeiket osztották meg.

A program lehetőséget adott az MTA Szakmódszertani Kutatások programja keretében futó két zenepedagógiai kutatás vezetőinek az eddig elért eredmények bemutatására.

Az Intézet Aktív zenetanulás kutatócsoportja, három előadással mutatta be a mozgás szerepét a hatékony tanulási folyamatokban:

  1. Dr. Honbolygó Ferenc (egyetemi adjunktus, ELTE, MTA MTA Természettudományi Kutatóközpont, Agyi Képalkotó Központ) & Dr. Asztalos Kata (egyetemi adjunktus, SZTE Juhász Gyula Pedagógusképző Kar, TÓK Intézet - Óvóképző Szakcsoport): Az aktív zenetanulás modelljeinek empirikus hatásvizsgálata

  2. Szirányi Borbála (művésztanár, LFZE Kodály Intézet) & Edina Barabás (oktató, LFZE Kodály Intézet): Miként integrálhatjuk a mozgást a különböző zenei készségfejlesztési területeken alap tantervű és emelt szintű osztályok esetén

  3. Dr. Deszpot Gabriella (tudományos főmunkatárs, LFZE Kodály Intézet)  & Farnadi Tamara (zenetanár, karnagy, Bartók Béla Ének-Zenei Általános Iskola, Győr): Kokas Klára pedagógiája a dinamikus énekzene-tanulás modelljében


A Szegedi Egyetem projektjét (MTA-SZTE Ének-Zene Szakmódszertani Kutatócsoport) Janurik Márta projektvezető mutatta be Promoting motivation, the development of musical abilities and school learning in early music education címmel.

Az innováció jegyében született a Kodály HUB, egy angol nyelvű on-line tudásközpont (kodalyhub.com), melynek hivatalos megnyitása a szimpózium alatt történt. A folyamatosan új tartalmakkal bővülő oldalon a kodályi zenepedagógiáról szóló összefoglalók mellett számos új módszertani anyag, tanítási segédlet található, de legfőbb vonzereje az a Songbook, amely sok száz feltöltött dalt, zenehallgatási anyagot tartalmaz, melyek mindegyike közel negyven szempont szerinti elemzéssel, illetve a tanításához kapcsolódó játékok, koreográfiák leírásával kerül fel. A feltöltés bárki számára nyitott, akinek anyaga megfelel a kodályi alapelveknek, és aki regisztrál az oldal zenepedagógusi közösségébe.

     

A Kodály HUB egy nemzetközi projekt keretében készült. A Zeneakadémia konzorciumi vezetésével 2016. októberében indult az a két és fél éves projekt melyet az Erasmus+ Stratégiai Partnerségi Program támogatott.

A projekt keretében 3 országból (Skócia, Hollandia, Magyarország) 6 partner (Skót és Holland Királyi Zeneakadémiák, a budapesti Zeneakadémia, a Skót és a Holland Ifjúsági Kórusok és Mintaiskolánk a Kós Károly Általános Iskola) a Kodály HUB mellett egy új szemléletű zenetanárképzési tanmenetet, számos tanulmányt és módszertani anyagot hozott létre.

A HUB indulásához a Songbook többszáz zenei anyagát a résztvevő három zeneakadémia hallgatói töltötték fel, akik a feltöltést megelőzően egy-egy intenzív tanulmányúton vettek részt a másik két fél országában, hogy testközelből ismerhessék meg az adott ország zeneoktatási rendszerét, erősségeit, problémáit.

A szimpóziumon négy magyar hallgató (Eckhardt Fanni, Farkasházi Dávid, Gémesi Boglárka és Kiss Boldizsár) egy interaktív előadásban mutatta be a Songbook előnyeit és saját feltöltéseik jellegzetességeit, a tantermi tesztelések tapasztalatait.

A Kodály HUB a magyar zenetanárok igényéhez igazodva magyar nyelven is elérhető lesz várhatóan 2019. februárjában.

A három résztvevő országon túl a Kodály HUB-hoz már csatlakozott Kína, a szimpóziumon a Central Conservatory of Music Beijing delegációja és a jelenleg Kecskeméten tanuló hallgatók élőben be is mutattak három jellegzetes kínai dalt és elénekelték a Nagyszalontai köszöntőt is a Mester születésnapján.

    

Az eddigi portugál erőfeszítésekről és a Zöld-foki szigeteken történt első eredményekről számolt be Cristina Brito da Cruz, a lisszaboni Zenei Főiskola tanszékvezetője.

Skócia egyik leginkább hátrányos régiójában található, számos nehézséggel küzdő iskola vezette be az élményalapú énekórákat és a bemutatott, Karen Geoghegan által írt esettanulmány szerint csodálatos eredményeket tudott felmutatni.

Számos egyéb területre kanyarodtak az előadások, Fekete Zsófia és Eckhardt Fanni segítségével betekintést nyertünk az afáziások rehabilitációjába zene, csoportos éneklés segítségével, Justin Laura révén az Alzheimer betegek életminőségének énekléssel történő javításába, és Tóth Árpád Mezítlábas opera kísérletébe, mely a képzőművészeti szakközépiskolában bevezetett  kezdeményezése. 

Mit tanítanak a gyerekek nekünk tanároknak? címmel Lucinda Geoghegan késztette gondolkodásra a közönséget, Körtvési Katalin a zeneakadémiai Kokas Klára kurzusok első 5 évének, Suzanne Konings pedig a hágai zeneakadémián bevezetett Kodály MA képzésnek a  tapasztalatait osztotta meg.

     

Az innováció jegyében hangzott el egy bemutató előadás Barabás Edinától a „Megérint a zene” nevű, még fejlesztés alatt álló applikációról, mely a kodályi-ádámi alapelvek mentén segíti az elsősorban alsó tagozatos, már digitális bennszülöttnek számító kisdiákok élményalapú oktatását és egy korszerű óratervező rendszert nyújt a tanárok számára.

A tudományos programokon túl emlékezetes zenei élményeket adott Rajk Judit (ének) és Novák Anikó (zongora) bevezető koncertje és születésnapi gálakoncert, megismerhettük Varga Zs. Csaba archív filmjét Kodály életéről A zene mindenkié címmel, és örömmel hallgattuk alapító igazgatónk Erdei Péter szavait, aki legújabb munkáját, a Universal Music Editio Musica Budapestnél megjelent, Kodály vegyeskari műveinek átdolgozott kottakiadását mutatta be Halász Péterrel.  

Részesei lehettünk egy könyvbemutatónak, ahol az Ötven év üzenete című, Csengery Kristóf szerkesztésében született ünnepi albumot ismerhette meg a közönség. A gazdag képanyaggal díszített könyv gerincét a Kodály halála óta eltelt ötven év vívmányairól, Kodály elképzeléseinek megvalósulásáról szóló írások adják, melyet tíz külföldi zenepedagógus gondolatai, a saját országában megvalósított eredményeiről szóló cikkek egészítenek ki.

A külföldi pedagógusok mind szereplői annak a dokumentumfilmnek, mely a Kodály módszer külföldi adaptációs sikereiről szól Kodály mindenkié címmel. A közönség által vastapssal jutalmazott film két rendezője Kékesi Attila és Papp Gábor Zsigmond, a magyar dokumentumfilmes világ vezető alakjai, akik sok tekintetben hasonló, de mégis mindig egyedi adaptációs mintákat mutatnak be közel tíz fontos országból, Japántól az USÁ-ig, Kínától Írországig. A film a kodályi filozófia személyiségfejlesztő, a teljes embert érintő hatását helyezi a középpontba, megrendítő vallomásokon, csodálatos koncerteken, tanításokon keresztül.

Erdei Péter így fogalmaz a filmben: „Az alapvető elméleti fogalmakat feltétlenül meg kell őrizni. Azaz, hogy mit tanítsak, mikor tanítsam, és hogyan tanítsam, kezdve a zenei anyanyelvtől a kottaolvasás ismeretén át a zeneművészet legszebb darabjaiig, mindig az életkornak megfelelően és mindig az éneklésen és személyes tapasztalaton keresztül.”

Azonban a mai, információdömpinggel, vizuális „támadásokkal”, azonnali megoldásokkal operáló közegben még fontosabb az autentikus, önállóan gondolkodó, élményalapú órák adására képes, minden pedagógiai eszköztárral felvértezett pedagógus egyéniség. Az ő nevelésüket tekinti a Zeneakadémia és annak Kodály Intézete a jövő zálogának, ehhez szeretne minden segítséget, támogatást megadni, aminek kezdő lépése volt a szimpózium megszervezése.


A szimpózium a 2016-1-HU01-KA203-023027 jelű Erasmus+ Stratégiai partnerségi projekt magyarországi multiplikációs eseménye volt. A fejlesztések, az archív film, az ünnepi album, a dokumentumfilm az EMMI és a Külgazdasági és Külügyminisztérium Kodály év támogatásával készültek. Az előadások angol nyelvű absztraktjai itt tekinthetők meg.