Megjelent az angol nyelvű Zoltán Kodály's Writings on Music Education

2019. július 4.

Régóta várja az angol nyelvű közönség Kodály zenepedagógiai tárgyú írásainak, beszédeinek és interjúinak gyűjteményes kötetét.


Bár a könyvben szereplő szövegek különböző céllal születtek, némelyik hosszabb, némelyik csupán néhány bekezdés terjedelmű, az olvasó számára világosan érzékelhető a mögöttük rejlő egységes esztétikai és intellektuális világkép: az éneklés és a szolmizáció fontossága a zeneoktatásban, a népzene és a nyugati művészi zene értékébe vetett hit, az elképzelés, hogy a zene jobb emberré tesz bennünket – ezek a gondolatok a kötet valamennyi lapját átitatják. A szövegek jó része eddig nem jelent meg angolul, vagy csak nehezen hozzáférhető folyóiratokban találhatók meg. Kivételt e tekintetben az énekgyakorlatok előszavai jelentenek, amelyek a muzsikusok és a zenetanárok számára talán ismertek, összegyűjtve olvasva őket azonban árnyaltabb képet nyújtanak Kodály pedagógiai gondolkozásáról. A könyv összeállítója és szerkesztője a jelentős Kodály-kutató, Ittzés Mihály (1938–2018).

A kötet megjelenését az EMMI támogatta. 

A könyv kapható a Kodály Intézet Könyvesboltjában.