Kodály zenepedagógiai koncepciója a 21. század perspektívájában - a Zeneakadémia Kodály Intézetének új online publikációja

2021. július 22.

A szerző, Gábor Lilla, a Kodály Intézet egykori oktatója, Kodály eszméinek nemzetközi hírű ismerője és terjesztője rendkívül alapos munkát végzett. Csakis „tiszta forrásból” dolgozott: Kodály írásaihoz, beszédeihez, nyilatkozataihoz nyúl vissza, s az idézeteket szakmai kontextusba helyezve összegzi Kodály alapvető irányelveit, tanítását.

Hiánypótló online kiadvány jelent meg a Zeneakadémia Kodály Intézetének gondozásában, amely felfedező útra invitál: figyelmünket a gyökerekre, Kodály eredeti gondolataira, útmutatásaira irányítja, és az autentikus forrásokból merítve világítja meg a zenepedagógiai koncepció hiteles alappilléreit. A Mester halála óta eltelt több mint ötven év, a megváltozott körülmények kérdések felvetésére és megválaszolására késztetnek bennünket: Vajon hogyan illeszkednek Kodály alapelvei, állásfoglalásai korunk átalakult életformájához, körülményeihez? Megvalósult-e a „százéves terv”? Vajon megfelelnek-e az egyre gyarapodó nemzetközi adaptációk Kodály eredeti intencióinak?

A szerző, Gábor Lilla, a Kodály Intézet egykori oktatója, Kodály eszméinek nemzetközi hírű ismerője és terjesztője rendkívül alapos munkát végzett. Csakis „tiszta forrásból” dolgozott: Kodály írásaihoz, beszédeihez, nyilatkozataihoz nyúl vissza, s az idézeteket szakmai kontextusba helyezve összegzi Kodály alapvető irányelveit, tanítását. Látni fogjuk, hogy Kodály tűpontos megállapításain, kristálytiszta megfogalmazásain, célkitűzésein nem fogott az idő.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hét nagyobb tematika köré tagolva, közel 50 részfejezetben merülhetünk el nemcsak Kodály eredeti gondolataiban, hanem az azokhoz kapcsolódó, gondosan kiválasztott zenei, képi és zenepedagógiai illusztrációkban is. A videófelvételeket a magyarországi zenei képzés csúcsintézményeiben rögzítettük minden korosztályban, az óvodától az általános iskola alsó és felső tagozatán át zeneiskolai, gimnáziumi és zeneakadémiai tanórákig, kóruspróbákon, hangszeres és szolfézsórák alkalmával. Hisszük, hogy Kodály büszke lenne a zenei felvételek színvonalára.

Az autentikus forráshoz való visszatalálásban segít ez a rendkívül sokrétű és mélyreható publikáció. A szerző szavaival: „konklúziója megerősíti azt a tényt, hogy Kodály zenepedagógiai koncepciója, annak alappillérei változatlanul egyetemes érvényűek, hitelesek és iránymutatóak.” „Kétségkívül, a következő generációkra is komoly felelősség és inspiráló feladat hárul: Kodály örök érvényű elveit, értékeit a mindenkori, változó környezetben megőrizni, a legmagasabb szinten megvalósítani, alkalmazni és terjeszteni. Kodály koncepciójának eszmevilága, szemlélete ma is ugyanolyan ösztönző, példamutató forrást jelent, etikai iránytűt, nemcsak zenepedagógiai, hanem univerzális, emberi vonatkozásban is.”

A publikáció ingyenesen, a Kodály HUB magyar nyelvű verzióján érhető el regisztrált felhasználók számára: https://kodalyhub.hu/kodaly-zenepedagogiai-koncepcioja-a-xxi-szazad-perspektivajaban. Angol nyelvű verzióját a https://kodalyhub.com/kodaly-s-principles-in-the-perspective-of-the-21st-century oldalon lehet megtalálni.