Elhunyt Szőnyi Erzsébet

2019. december 28.

Ma hajnalban elhunyt Szőnyi Erzsébet, akinek a neve a nagyvilágban szinte összeforrt Kodály Zoltán nevével. Mindez nem meglepő, hiszen Szőnyi Erzsébet, Kodály művészi és zenei nevelési elveinek magas színvonalú alkalmazását, azok továbbörökítését mindig is élete egyik legfontosabb küldetésének tekintette. 

Kodályt a Szilágyi Erzsébet Gimnázium kórusának tagjaként ismerte meg, abban az időszakban, amikor Kodály érdeklődésének középpontjában mindenekfelett a magyar zenepedagógia ügye, azon belül is az iskolai zenei nevelés reformjának ügye állt. A Zeneakadémián Kodály Zoltánnál tanult népzenét, s 1945-ben, Kodályék hosszabb vidéki tartózkodásának idején, egy tanévre átveszi mestere katedráját. 

Saját bevallása szerint az 1947-48-as tanévben a párizsi Conservatoire-ban eltöltött hónapok pedagógiai tapasztalatai, amelyek megszerzésére Kodály igencsak bíztatta, még inkább megerősítették abbéli meggyőződésében, hogy a magyar zenepedagógia számára a Kodály által kijelölt út a követendő. 

Egyetemi tanári pályájának indulása egybeesett a magyar szolfézsoktatás Kodály elvei alapján történő reformjának indulásával. A Zeneakadémia előképzőjének, gyakorlóiskolájának és az akadémiai osztályok szolfézs tanáraként igen gazdag tapasztalatokat szerzett a szolfézs tanítás teljes vertikumában, a kezdőtől a felsőfokig. Mindezen tapasztalatok összegzése az 1954-ban elkészült, A zenei írás-olvasás módszertana négy kötete és azok gyakorlófüzetei, amelyhez Szőnyi kérésére Kodály írt előszót. Kodály a 100. lecke végére komponált egy háromszólamú gyakorlatot, amely később a Tricinia kötet 29. számú gyakorlata lett. E jeles, a magyar szolfézs tanítás kodályi elvekre épülő gyakorlatának egyik legfontosabb példatára megjelent angol, japán, olasz és portugál nyelven is.

A Zeneakadémián folytatott tanári ill. tanszékvezetői munkája, valamint világszerte tartott sikeres előadásai, gyakorlati foglalkozásai, bemutatói, és számos fontos tudományos publikációja révén a Kodály koncepcióra épülő magyar szolfézs-tanítási gyakorlat legfontosabb hazai és nemzetközi tekintélyévé, Kodály Zoltán zenepedagógia hagyatékának legkiválóbb örökösévé vált.

Pedagógiai, alkotóművészi és közéleti munkássága több generáció számára vált követendő példává.

Nemes László Norbert
igazgató