Publikációs és oktatási teljesítmény

A KUTATÁSI TÉMAKÖRÖKHÖZ KAPCSOLÓDÓ PUBLIKÁCIÓS ÉS OKTATÁSI TELJESÍTMÉNY A MŰHELY TAGJAI RÉSZÉRŐL (2017. május 4-i állapot)

 

Szakcikk, folyóiratcikk

Eva VASS – Gabriella DESZPOT (2016): Introducing experience-centred approaches in music teacher education - Opportunities for pedagogic metamorphosis. Thinking Skills and Creativity. [already available online, print version is being processed, DOI: 10.1016/j.tsc.2016.11.003. pp. 1-16 https://www.sparrho.com/item/introducing-experience-centred-approaches-in-music-teacher-educationopportunities-for-pedagogic-metamorphosis/a0d811/ Article reference: TSC392

Eva VASS – Gabriella DESZPOT (2015): Opportunities for Creative Transformations in the Kokas pedagogy. The Changing Face of Music and Art Education- Interdisciplinary Journal for Music and Art Pedagogy MERYC: Playful Sounds - Personhood (2) CFMAE Volume 7/2-2015 pp. 12 https://cfmaejournal.wordpress.com/2016/04/05/cfmae-72-playful-sounds-personhood/ ISSN 2228-0715; ISSN 2228-0723 (Online Pdf) www.tlu.ee/CFMAE

GÁSPÁR Katalin – DESZPOT Gabriella (2015) Kokas Klára lélekemelő zenepedagógiájáról. Katolikus Pedagógia 2015/3-4. szám, AVKF, Vác. 67-79. o.

GUNCZ Nóra – KEMÉNY Ágnes – DESZPOT Gabriella (2015): Életerő a Zenéből. Parlando 2015./3. szám A zene gyógyító ereje rovat. 23 http://www.parlando.hu/2015/2015-3/Guncz-Kemeny-Deszpot_Eletero-a-Zenebol.pdf

DESZPOT Gabriella–VASS Éva (2015): Multidiszciplináris kutatási lehetőségek a Kokas-módszer vizsgálatára Parlando, 2015/1. sz. 15 URL.: http://www.parlando.hu/2015/2015-1/Deszpot_Vass_KokasKutatasok.pdf

DESZPOT Gabriella (2014): Zeneöröm az iskolában. A Kokas-módszer lehetőségei a zenepedagógiában és általában a képességfejlesztésben. Tanító. Módszertani folyóirat. ISSN:0496-8387  52. évf. 4. sz. / 2014; 25-27.

DESZPOT Gabriella (2014): Zeneöröm kisgyermekeknek. A Kokas-módszer komplex személyiségfejlesztő lehetőségei az óvodában és a korai életszakaszban. Óvodai nevelés. Módszertani folyóirat. HU ISSN 0133-1377 LXVII. évf. 2014. március. 3. szám, 18-19.

FARNADI Tamara (2014): Hagyomány és megújulás az alsó tagozatos énektanításban. Betekintés a kerettantervekbe. In: Parlando Zenepedagógiai folyóirat 2014/4. http://www.parlando.hu/2014/2014-4/2014-4-02-Farnadi.htm

DESZPOT Gabriella (2013): Üzenet a kapukon túlról. Megjelent a Kokas Klára filmjeiből készült gyűjteményes album. In. Parlando. Zenepedagógiai folyóirat. Gyógyító zene. 55. évfolyam 2013. 3. szám, 8 URL: Teljes dokumentum http://www.parlando.hu/2013/2013-3/2013-3-25-Deszpot_Kokas.htm

FARNADI Tamara (2012): Zenében lelt öröm. In: Parlando Zenepedagógiai folyóirat 2012/3. http://www.parlando.hu/2012/2012-3/FarnadiTamara.htm

FARNADI Tamara (2012): Zenében lelt öröm: Kokas Klára szellemi örökségéből. In: Tanító. Módszertani folyóirat 2012. október 26-27. 50. évf. 8. sz. http://www.matarka.hu/cikk_list.php?fusz=108883

DESZPOT Gabriella (2009): Zenei átváltozás. Kokas Klára komplex művészeti programja mint pedagógia és terápia In. Parlando. Zenepedagógiai folyóirat. 51. évfolyam, 2009. 6. szám 5-11. URL:Teljes Dokumentum

TÓTH Teréz (2009):„Meggyőződésem, ha Kodály láthatta volna, hogy én Bachra bukfencezem a gyerekekkel, akkor azt mondta volna: Hm…” Interjú Kokas Klára zenepedagógussal, az AGAPE Zene-Életöröm Alapítvány létrehozójával. Új Pedagógiai Szemle 2009/7. szám, Nézőpontok, 103-109. o.

SZÉKELY Csilla Imola (2008): Kimondja a kimondhatatlant… - Zene és lelkigondozás: pasztorálpszichológiai szempontok - tanulmány. In: Embertárs. Ökumenikus lelkigondozói és mentálhigiénés folyóirat. Élő közvetítés. VI. évfolyam 2008. 2. szám. 118-130.

 

Sorozatszerkesztés

DESZPOT Gabriella (2013): „Fülünkbe cseng…” Sorozat Dr. Kokas Klára kevéssé ismert írásaiból. I. „Átadom kézből kézbe” „Tanító tanítványaimnak” írások ajánlása. Parlando, 2013/5. sz. http://www.parlando.hu/2013/2013-5/2013-5-04a-Kokas.htm; 11

DESZPOT Gabriella (2013): „Fülünkbe cseng…” Sorozat Dr. Kokas Klára kevéssé ismert írásaiból. II. „Gyerekek zeneörömben. Képzelt riport Szkubán Judit bemutatója kapcsán” c. írás ajánlása Parlando, 2013/6. sz. http://www.parlando.hu/2013/2013-6/2013-6-04-Deszpot2.htm; 5

DESZPOT Gabriella (2014): „Fülünkbe cseng…” Sorozat Dr. Kokas Klára kevéssé ismert írásaiból. III. „Az értől az óceánig. Újdonságos Bach koncert gyerekeknek” „Koncert – Kicsike Szertartás. Szülőknek – Gondviselőknek” c. írások ajánlása Parlando, 2014/1. sz. http://www.parlando.hu/2014/2014-1/2014-1-08-deszpot.htm; 11

DESZPOT Gabriella (2014): „Fülünkbe cseng…” Sorozat Dr. Kokas Klára kevéssé ismert írásaiból. IV. „Örülünk, lengetünk, énekelünk” „Tapsoljunk? Hátha nem muszáj? Tapasztalatok a gyerekek zenebefogadása körül” c. írás ajánlása Parlando, 2014/2. sz. http://www.parlando.hu/2014/2014-2/2014-2-12-Kokas.htm; 13

DESZPOT Gabriella (2014): „Fülünkbe cseng…” Sorozat Dr. Kokas Klára kevéssé ismert írásaiból. V. „Tehetség, zenéből. Személyesen ismerjük” „Pszieszta” „Aprók koncertje” c. írás ajánlása Parlando, 2014/3. sz. http://www.parlando.hu/2014/2014-3/Kokas-Deszpot-V.pdf; 17

DESZPOT Gabriella (2014): „Fülünkbe cseng…” Sorozat Dr. Kokas Klára kevéssé ismert írásaiból. VI. „Nap, hold, csillag és a testvéreim” „Sárga lepke. Valkonya hajnala” c. írás ajánlása Parlando, 2014/4. sz. http://www.parlando.hu/2014/2014-4/VI_Fulunkbecseng_deszpot.pdf; 21

DESZPOT Gabriella (2014): „Fülünkbe cseng…” Sorozat Dr. Kokas Klára kevéssé ismert írásaiból. VII. „Bűvös Mikroszkóp – Maria Montessori és a zenefigyelem” írások ajánlása Parlando, 2014/5. sz. http://www.parlando.hu/2014/2014-5/Deszpot7.pdf; 19

DESZPOT Gabriella (2014): „Fülünkbe cseng…” Sorozat Dr. Kokas Klára kevéssé ismert írásaiból. VIII. „Érzelmek műveltsége” „Kerek Világ” írások ajánlása Parlando, 2014/6. sz. http://www.parlando.hu/2014/2014-6/Fulunkbecseng_14-15.pdf; 16

Recenzió

DESZPOT Gabriella (2012): Gondolatok Kokas Klára utolsó könyvéről. Új Pedagógiai Szemle, 2012.11-12. szám, 246-258. URL: http://epa.oszk.hu/00000/00035/00155/pdf/EPA00035_upsz_2012_11-12_246-248.pdf

TÓTH Teréz (2014): Kokas Klára művészetpedagógiai programja Budafokon. Új pedagógiai szemle 64. évfolyam, 7 - 8. szám, 143.

Publicisztika

TÓTH Teréz (2014): Színek, hangok, mozdulatok – Kokas Klára élő szellemi hagyatéka Budafokon. Új Pedagógiai Szemle, 2014/7-8 URL.: http://folyoiratok.ofi.hu/uj-pedagogiai-szemle/szinek-hangok-mozdulatok-kokas-klara-elo-szellemi-hagyateka-budafokon

HÓZSA Zsófia (riporter), Vass Éva (riportalany) (2017): Gondolatok a Kokas-pedagógiáról. Figaro. LFZE HÖK ingyenes lapja, VIII. évf. 1. szám 17-19. sz.

TÓTH Teréz (moderátor), Deszpot Gabriella, Kiss Júlianna, Klein Sándor, Pállay József, (interjúalanyok) (2013): „Nekem az olyan volt, mint egy darabka szabadság” kerekasztal-beszélgetés Kokas Klára Megfésültem a felhőket című könyvének megjelenése alkalmából a zenepedagógus életművéről és tanításáról. Új Pedagógiai Szemle, 2012.11-12. szám, 235-246. URL:Teljes dokumentum

TÓTH Teréz (moderátor), Deszpot Gabriella, Garamszegi Valéria, Hollós Máté, Nemes László Norbert, Pállay József, Pásztor Zsuzsa, Urbánné Varga Katalin (interjú alanyok), (2010) Kerekasztal-beszélgetés Kokas Klára életművéről, a jövő lehetséges irányairól, kutatási területeiről és a műhelyekről. Új Pedagógiai Szemle, 2010/5. 71 -83. URL:Teljes dokumentum. Másodközlés (2016): „Kokas Klára új utat talált a totális zenei élmény létrejöttéhez: a hat-hét éves gyerek is be tudja fogadni Bartók műveit úgy is, hogy még nem tudja elolvasni, vagy nem tudja elénekelni.” http://www.parlando.hu/2016/2016-4/Bartok-Kokas.pdf

 

Kutatási anyagok

DESZPOT Gabriella (2014): Mozgás és zeneolvasás Kokas-pedagógiával. Fejlesztések kulturális tartalmak és a dokumentumok tartós megőrzéséhez. Kutatói beszámoló. Készült a Zene és olvasás, TÁMOP-3.2.4./A-11/1-2012-0071 pályázathoz, 2014. LFZE Kodály Intézet, 23.

DESZPOT Gabriella (2014, szerk.): Háttéranyagok Kokas Klára koncertpedagógiájának kutatásához. Írások, adatok a kendőlengetős családi koncertekről az Agape Zene-Életöröm Alapítvány hagyatéki részében. Kézirat. Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala, önkéntes műnyilvántartás, Ny.sz.: 3269; 104

 

Könyvfejezet, szaktanulmány

DESZPOT Gabriella (2016): Zene és kreativitás. Az alkotóképesség fejlesztése Kokas Klára zenepedagógiájával. In: Falus András (szerk.): Zene és egészség, Kossuth Kiadó Zrt, Budapest 54-75. ISBN 978-973-09-8630-4 (309)

DESZPOT Gabriella (2015):  Zenei átváltozás. In: Kiss László, Lutter Imre (szerk.): Tanuld és tanítsd a jobbat!" Differenciáltó pedagógiai módszerek és mentorálás - módszertani szöveggyűjtemény. Magyar Versmondók Egyesülete, Budapest. 175 p. ISBN 978-963-12-3389-5 145-151 p

SZÉKELY Csilla Imola (2015): Kiindulópont – Kokas Klára. In: Székely: Zene és egészségnevelés. Új utak a zene megközelítéséhez. Módszertani segédlet pedagógusoknak interaktív zenés foglalkozások szervezéséhez. ELHÁ Pozitív Bt. Kiadó, Busapest. 2015 ISBN 978-963-12-4178-5. 13-22.

DESZPOT Gabriella (2013): A filmek jelentősége Kokas Klára életművében. In: Vékony Katalin (szerk. 2013): Kísérőkönyv Kokas Klára Zenében talált világ című filmválogatásához. Kokas Klára Agape Zene-Életöröm Alapítvány, Budapest. 9-14.

DESZPOT Gabriella (2013): The significance of films in Klára Kokas’s professional career In: Katalin Vékony (ed.) Accompanying book for the assorted film segments entitled ”Klára Kokas: Worlds Discovered in Music”: Kokas Klára Agape Zene-Életöröm Alapítvány, Budapest. 9-14.

DESZPOT Gabriella (2012): Kokas Klára pályaíve. In: Deszpot Gabriella (szerk.): Kokas Klára és alapítványának bemutatása. Kokas Klára Agape Zene-Életöröm Alapítvány, Budapest. 5-22.

DESZPOT Gabriella (2012): A Kokas-pedagógia kódexe. In: Deszpot Gabriella (szerk.): Kokas Klára és alapítványának bemutatása. Kokas Klára Agape Zene-Életöröm Alapítvány, Budapest. 46-68.

TÓTH Teréz (2012): „Hogyan teremt Mozart lepkeszárnnyal fésült felhőket?”, Szerkesztői utószó Kokas Klára Megfésültem a felhőket című könyvéhez. In: Kokas Klára: Megfésültem a felhőket, Gyerekeim zenébe bújó történetei Kokas Klára Agape Zene-Életöröm Alapítvány, 2012. 148-153.

 

Könyv, szakkönyv

PÁSZTOR Zsuzsa (2016): Tanulmányok a Kokas-pedagógia köréből. Kovács-Módszer Stúdió, Budapest

KOKAS Klára (TÓTH Teréz, szerk.)(2012): Megfésültem a felhőket, Gyerekeim zenébe bújó történetei. Kokas Klára Agape Zene-Életöröm Alapítvány

DESZPOT Gabriella (2012): Kokas Klára és alapítványának bemutatása. Kokas Klára Agape Zene-Életöröm Alapítvány, Budapest, 100

 

Alkotás (DVD, film)

KOKAS Klára – VÉKONY Katalin – RIEGER Attila – MIHOLA Péter – KUSZKÓ Anett – DESZPOT Gabriella (szerk. 2013.): Zenében talált világ. Kokas Klára filmjeiből készült válogatás a szerző magyarázó szövegével./Worlds Discovered in Music. Selection from the films of Klara Kokas with her own commentary. Tematikus filmgyűjtemény sorozat (4 DVD és kísérőkönyve); I. DVD: Szabad mozdulatok / Free-form movements. 1-33. filmjelenet., II. DVD: Együtt egymásért / Together, for one another. 34 – 84. filmjelenet, III. DVD: Megtalált világ / Worlds discovered. 85 – 108. filmjelenet, IV. DVD: Színes erdő / A colorful forest. 109 – 120. filmjelenet, V: Vékony Katalin (2013, szerk.): Kísérőkönyv Kokas Klára Zenében talált világ című filmválogatásához / Accompanying book for the assorted film segments entitled ”Klára Kokas: Worlds Discovered in Music” Kokas Klára Agape Zene-Életöröm Alapítvány, Budapest. 6 óra 10 perc.

PÁSZTOR Zsuzsa (2009): A Kokas-pedagógia. Út a totális zenei élményhez a korai gyermekkorban. Válogatás három évtized archív felvételeiből. [magyar-angol DVD, 27’] Agape Zene-Életöröm Alapítvány. Budapest.

 

Konferencia absztrakt

DESZPOT Gabriella (2017): Az élményalapú zenepedagógus-képzés munkamódszerei és fejlesztésének lehetőségei. In: Váradi Judit– Szűcs Tímea (szerk.): Zenepedagógiai konferencia a felsőfokú tanárképzés 50 éves évfordulója alkalmából. Conference of Music Pedagogy

celebrating the 50th anniversary of music teacher education. Debreceni Egyetemi Kiadó, ISBN 978-963-473-955-5; 24-25

GERÉNÉ KRISTÓF Katalin–DESZPOT Gabriella (2017): Mit tanulhat egy mai zenepedagógus 30-40 évvel ezelőtti órajegyzetekből? Forráselemzés, szövegpreparálás a Kokas-hagyatékban. In: Váradi Judit– Szűcs Tímea (szerk.): Zenepedagógiai konferencia a felsőfokú tanárképzés 50 éves évfordulója alkalmából. Conference of Music Pedagogy celebrating the 50th anniversary of music teacher education. Debreceni Egyetemi Kiadó, ISBN 978-963-473-955-5; 31-32

SZÉKELY Csilla Imola (2017): Szabad improvizációs tánc komolyzenére Kokas Klára zenepedagógiájában. In: Váradi Judit– Szűcs Tímea (szerk.): Zenepedagógiai konferencia a felsőfokú tanárképzés 50 éves évfordulója alkalmából. Conference of Music Pedagogy celebrating the 50th anniversary of music teacher education. Debreceni Egyetemi Kiadó, ISBN 978-963-473-955-5; 75-76

VASS Éva–DESZPOT Gabriella (2017): A teljes figyelem és a flow-élmény a gyermekeknél a Kokas-pedagógiában. In: Váradi Judit– Szűcs Tímea (szerk.): Zenepedagógiai konferencia a felsőfokú tanárképzés 50 éves évfordulója alkalmából. Conference of Music Pedagogy celebrating the 50th anniversary of music teacher education. Debreceni Egyetemi Kiadó, ISBN 978-963-473-955-5; 84-85

Emese MARÓTI – Edina BARABÁS – Gabriella DESZPOT – Tamara FARNADI – László Norbert NEMES – Borbála SZIRÁNYI – Ferenc HONBOLYGÓ (2016): The Effect of Movement Instruction in Music Education on Cognitive, Linguistic, Musical and Social skills. Abstract, ID#91 14th biennial International Conference on Music Perception and Cognition, San Francisco, July 5 - 9, 2016.

Gabriella DESZPOT (2013): Is there a good ”recipe” for keeping one motivated for learning? The potential of art to acquire the ability of self-motivation. In: Czékus Géza (ed.): Motivation–Attention–Discipline. Final Program and Abstracts. 7th International Scientific Conference, Subotica, Serbia, October 4-5, 2013. University of Novi Sad Hungarian Language Teacher Training Faculty. Subotica. 46.

DESZPOT Gabriella (2013): Music within Children. Get-together with Klára Kokas through her unpublished films. In: IKS 2013. 21st International Kodály Symposium 'Music and music education in the 21st century – global challenges', 29 July-2 August, 2013, Kecskemét, Hungary. Organised by the Kodály Institute of Liszt Academy under the auspices of the International Kodály Society. 24.  

DESZPOT Gabriella (2011): Experiences about the Complex Personality Shaping Effects of the Kokas Pedagogy. II. Művészetterápiás Világkongresszus. August 28-31. 2011. Novotel, Budapest Cogress Center és "2nd WORLD CONGRESS OF ARTS THERAPIES", Final Programme/Abstract Book. 41.

 

Konferenciaközlemény kötetben

SZÉKELY Csilla Imola (2015): Zenével a lelki egészségért – A zene szerepe és lehetőségei a lelki egészség megőrzésében. In: „Hiszek, hogy megértsem!”. Konferenciakötet. Szerk.: Sepsi Enikő. L’Harmattan kiadó, Budapest. 448-449.

SZÉKELY Csilla Imola (2014): Zeneiség és lelkiség avagy mi köze a zenének a lélekhez? In: Így kutattunk mi! Tanulmánykötet Nemzeti Kiválóság Országos Program ösztöndíjasainak tanulmányaiból III. Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal. Budapest. 169-180.

DESZPOT Gabriella (2006): Komplex modellek hasznosítása a kortárs művészeti nevelésben. In: VARGA Józsefné dr. (szerk.): Apáczai-napok 2005. Globalizáció és fenntartható fejlődés - Nemzetközi tudományos konferencia. Tanulmánykötet. Testvérmúzsák - Művészetek és a nevelés. Nyugat-Magyarországi Egyetem Apáczai Csere János Tanítóképző Főiskolai Kar, Győr: 2006. p. 281-292.

 

Konferenciaszereplés

DESZPOT Gabriella (2017): Az élményalapú zenepedagógus-képzés munkamódszerei és fejlesztésének lehetőségei. Zenepedagógiai konferencia a felsőfokú tanárképzés 50 éves évfordulója alkalmából. Debreceni Egyetem Zeneművészeti Kar, Debrecen 2017. ápr. 7. Multimédia prezentáció: 59 dia /9 animált és 2 filmösszeállítás

GERÉNÉ KRISTÓF Katalin–DESZPOT Gabriella (2017): Mit tanulhat egy mai zenepedagógus 30-40 évvel ezelőtti órajegyzetekből? Forráselemzés, szövegpreparálás a Kokas-hagyatékban. Zenepedagógiai konferencia a felsőfokú tanárképzés 50 éves évfordulója alkalmából. Debreceni Egyetem Zeneművészeti Kar, Debrecen 2017. ápr. 7. Pptx prezentáció: 41 dia

SZÉKELY Csilla Imola (2017): Szabad improvizációs tánc komolyzenére Kokas Klára zenepedagógiájában. Zenepedagógiai konferencia a felsőfokú tanárképzés 50 éves évfordulója alkalmából. Debreceni Egyetem Zeneművészeti Kar, Debrecen 2017. ápr. 7. Prezentáció: 10 dia

VASS Éva–DESZPOT Gabriella (2017): A teljes figyelem és a flow-élmény a gyermekeknél a Kokas-pedagógiában. Zenepedagógiai konferencia a felsőfokú tanárképzés 50 éves évfordulója alkalmából. Debreceni Egyetem Zeneművészeti Kar, Debrecen 2017. ápr. 7. Multimédia prezentáció: 27 dia/6 animált; 6 filmrészlet

VASS, Eva – DESZPOT, Gabriella (2016): Creative connection building through embodied musical dialogues. Data session. Reflective minds and communities. EARLI SIG 10, 21 and 25 joint conference. [European Association for Research on Learning and Instruction] 28-29 August 2016. Tartu, Estonia

VASS, Eva – DESZPOT, Gabriella (2016). Experience-Centred Pedagogies in Music Teacher Education – Capturing pedagogical metamorphosis in students’ self-reflective essays. Reflective minds and communities. EARLI SIG 10, 21 and 25 joint conference. [European Association for Research on Learning and Instruction] 28-29 August 2016. Tartu, Estonia.

VASS, Eva – DESZPOT, Gabriella (2016): Introducing Experience-Centred Pedagogies in Music Teacher Education – Overcoming Educational Barriers through Creative Connectivity. The European Conference on Educational Research. 22-26 August 2016, Dublin, Ireland. Alternative pedagogies in music education. Paper Session NM-F308 1503

VASS, Eva – DESZPOT, Gabriella (2015). Opportunities for creative transformations in the Kokas pedagogy. CFMAE-MERYC 2015 (The Changing Face of Music and Art Education European Network – Music Educators and Researchers of Young Children). Playful Sounds – Personhood. 5-9 May 2015. Tallinn, Estonia.

DESZPOT Gabriella (2015) Táncmozgás és szövegimprovizáció népdalokra Kokas Klára zenepedagógiájában. Táncvásár. „Ha te húzod én meg járom!” – Néptáncoktatás és zenei nevelés című szakmai konferencia. Hagyományok Háza, Budapest. 2015. szeptember 19. Multimédia prezentáció: 47 dia és 14 filmrészlet

Eva Klara VASS – Gabriella DESZPOT (2015): Collective metamorphosis - Opportunities for creative attunement in the Kokas pedagogy of music appreciation. IV. CFMAE/ VII. MERYC konferencia. Tallinn Egyetem Zenei Tanszéke és Neveléstudományi Intézete szervezésében. 2015. május 5- 9. Észtország. Tallinn. Multimédia prezentáció

SZÉKELY Csilla Imola (2015): Lélekápolás zenével – zenés esték és Kokas Klára. Konferenciaelőadás. EDUVITAL egyesület: „Prevencióról másként” konferencia. Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetem. 2015 május 17

VASS, Éva (2014): Metamorphosis - children’s experiences of creative connectedness through music. Paper presentation for the 5th Pre-Congress Event for CHACDOC section (Cultural-Historical Approaches to Children’s Development and Childhood). The 4th Congress of the International Society for Cultural and Activity Research. 29 Sept – 3 Oct 2014. Sydney, Australia.

DESZPOT Gabriella (2014) A képzeletjátékból történet születik. Kokas Klára komplex művészeti módszerének alkalmazása az óvodai nevelésben „Országos Óvodapedagógiai Konferencia“ Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetsége, Óvodapedagógusok Országos Társulása; Galánta, 2014. november 6-7. Interaktív előadás és multimédia prezentáció: 114 dia és 15 filmrészlet

DESZPOT Gabriella (2013): Kokas Klára: Zenében talált világ. DVD album bemutató. „Az óvodáskorúak tanítása” c. konferencia és zongorafesztivál. Kadosa Pál műveiből születésének 110. évfordulóján. Budapest. 2013. október 19-20. ZETA, Budapest Plenáris előadás. Multimédia prezentáció: 46 animált dia és 7 filmrészlet

DESZPOT Gabriella (2013): Music within Children. Get-together with Klára Kokas through her unpublished films. 21st International Kodály Symposium 'Music and music education in the 21st century – global challenges' , 31. July, 2013, Kecskemét, Hungary. Organised by the Kodály Institute of Liszt Academy under the auspices of the Intenational Kodály Society.   Multimédia prezentáció: 41 animált dia 82 képpel és 8 filmrészlettel

SZÉKELY Csilla Imola (2012): Kokas Klára zeneterápiája gyerekekkel – konferencia előadás. Zene-hit-nevelés. II. Nemzetközi Zeneterápiás Konferencia, Kolozsvár. 2012. október 12-13.

SZÉKELY Csilla Imola (2013): Zene és egészségnevelés. Doktoranduszok és fiatal kutatók IV. Nemzetközi Teológuskonferenciája, Budapest. 2013. november 30.

DESZPOT Gabriella (2011): Experiences about the complex personality shaping effects of the Kokas pedagogy. II. Művészetterápiás Világkongresszus. ‘2nd WORLD CONGRESS OF ARTS THERAPIES’ Előadás azonos című prezentációval: Zeneterápia szekció, Magyar Országos Művészetterápiás Egyesület, Budapest. (32 dia és filmrészletek)

DESZPOT Gabriella (2005): Komplex művészeti modellek hasznosítása a kortárs művészeti nevelésben. VIII. Apáczai Napok Nemzetközi Tudományos Konferencia, Testvérmúzsák szekció, Győr.

 

Képzési dokumentumok

DESZPOT Gabriella (2014): Kokas-pedagógia pedagógus szakvizsgára felkészítő szakirányú továbbképzési szak részletes képzési programja. Kimeneti követelmények és tantárgyi programok. Kézirat a LFZE számára, Budapest. 29

DESZPOT Gabriella (2012): Zenepedagógus-képzés szakvizsga Kokas-pedagógia specializációjának képzési programja. Kézirat. KMOP 4.2.1/A_1-2008-0002. projekt, Liszt Ferenc Zeneakadémia. Budapest. 15

DESZPOT Gabriella (2011): A Kokas-pedagógia és a zenei alapú komplex művészeti nevelés. Kézirat. KMOP 4.2.1/A_1-2008-0002. projekt, Liszt Ferenc Zeneakadémia. Budapest. 74

DESZPOT Gabriella (2011, szerk.): Dr. Kokas Klára, Fleck Erika, Lájer Józsefné Pedagógus továbbképző tanfolyam akkreditációs anyagai dr. Kokas Klára módszeréhez. Kivonatok. Kézirat, Budapest. 53

DESZPOT Gabriella– LÁJER Józsefné (2010, szerk.): Kokas pedagógia – 1. szakmai nap. 2010. május 19. „Hogyan tovább…?” Szekció-beszámolók és levelek. Kézirat. Budapest. 46

 

Házi konferenciák és bemutatók, workshopok, képzések, oktatás

 

HÁZI KONFERENCIA, SZAKMAI NAP (Kokas Klára Szakmai Kollégium rendezvénye)

PÁSZTOR Zsuzsa: Mozgáselemzés a Kokas-pedagógiában. Ppt prezentáció. Kokas Klára Szakmai Kollégium szakmai napján (2016.11.26.) Budapest.

TÓTH Teréz: Kokas 87 –Köszöntő. Ppt prezentáció. (2016.4.23) Budapest

GERÉNÉ KRISTÓF Katalin: Helyzetjelentés a Kokas-hagyaték óramondásainak feldolgozásáról: Áttekintés és az értelmező szövegpreparálás munkálatai. Ppt prezentáció. Kokas Klára Szakmai Kollégium szakmai napján (2015.11.21.), Budapest

Katalin KÖRTVÉSI (2015): The Implementation of Kokas Pedagogy in the Training of Music Teachers. Ppt. presentation. Dublin

FARNADI Tamara: Mit is tanítsunk heti egy órában?  avagy A Kokas-pedagógia legfontosabb elemei az általános iskolai ének-zenetanításban c. előadás megtartása. (2014. november 22.) Budapest

SZÉKELY Csilla Imola: Kokas Klára inspiráló lelkisége c. előadás szakmai napon. Kokas Klára Szakmai Kollégium. Tető galéria. (2014. április 26.) Budapest

FARNADI Tamara: Kokas Klára módszertana a Natban és a kerettantervben. (2013. november 16.) Budapest

TÓTH Teréz: Kokas Klára: Megfésültem a felhőket. Gyerekeim zenébe bújó történetei című könyvéről. Kerekasztal-beszélgetés, prezentáció. (2012.12.08.) Budapest

 

BEMUTATÓ ELŐADÁSOK, WORKSHOPOK

DESZPOT Gabriella: Kokas Klára zenepedagógiáján innen, és túl. Vas utcai délutánok. 2016/17 I. félév ETK-Eduvital előadások. 2016. nov. 11.

DESZPOT Gabriella: Kokas Klára mint „abszolút pedagógus”? A Magyar Pedagógiai Társaság rendezvénye. Kecskemét, Pallasz Athéné Egyetem. 2016. november 8.

DESZPOT Gabriella: Introduction to the Kokas Pedagogy. ERASMUS+ first intensive week program Budapest, Hungary, October 17-21, 2016, Budapest, Kodály Múzeum. 2016. 10.20.

KÖRTVÉSI Katalin: Kokas class with Katalin Körtvési, ERASMUS+ first intensive week program Kecskemét. 2016. 10.21

PÁSZTOR Zsuzsa: A Kokas-pedagógia transzferhatásai. Rózsakerti Demjén István Református Általános Iskola, Budapest. Ppt prezentáció. 2016. 02. 18.

FARNADI Tamara: Bemutatónap a Kokas-pedagógiáról. A tanítás művészete. Győr, Bartók Béla Ének-zenei Általános Iskola: Hagyomány és megújulás az alsó tagozatos énektanításban. Betekintés a Kerettantervekbe c. előadás tartása és bemutató óra a Bartók Béla Ének-zenei Általános Iskola 4. osztályos tanulói részvételével. 2016. január 9.

SZÉKELY Csilla Imola: A zene alternatív befogadása - Kokas Klára. Vizsgaelőadás

Babes-Bolyai Tudományegyetem, Kolozsvár. Második szintű pszichopedagógiai modul. 2015. november 3

SZÉKELY Csilla Imola: Lélekápolás zenével – zenés esték és Kokas Klára. Előadás. EDUVITAL egyesület: „Prevencióról másként” konferencia. Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetem. 2015. május 17.

DESZPOT Gabriella: Kokas Klára pedagógiája … a szeretet teremtő erő ….  Szent Angéla Ferences Általános Iskola és Gimnázium, Budapest. Ppt prezentáció. 2015. 05.21.

SZÉKELY Csilla Imola: Zene és képességfejlesztés- előadás. Református Kántor-Tanítóképző Főiskola, Marosvásárhely. 2014. március 3

FARNADI Tamara: Nyitott szakmai nap és találkozó. Budapest, TETŐ Galéria: Sajátélmény tartása: Névéneklés és dalosjátékok. 2014. november 22.

SZÉKELY Csilla Imola: Az esztétikai-zenei aktivitások éltető ereje - előadás. Pázmány Péter Katolikus Egyetem Hittudományi Kara, Budapest. 2013. szeptember 28

DESZPOT Gabriella: Bevezetés a Kokas-pedagógiához: Kokas-módszerben rejlő komplex személyiségfejlesztő lehetőségek bemutatása. Területi fejlesztő pedagógusok napja. Budapest, 2012. május 21.

FARNADI Tamara: Győri Zeneműhely – iskoláscsoport bemutató foglalkozása (Bartók Béla Ének-zenei Általános Iskola) Nyílt, magyar-angol hétvége/Kokas open weekend. Budapest, Tető Galéria. 2012. 04.28/29.

SZÉKELY Csilla Imola: A zene hatása lelkünkre - interaktív zenés előadás. Magyarnemegye Nőszövetségének. 2011. május 7

SZÉKELY Csilla Imola: A zene hatása lelkünkre - zenés est előadással. Cserefalvi papnétábor. 2007. július 16.

 

AKKREDITÁLT PEDAGÓGUS TOVÁBBKÉPZÉSEK ELŐADÁSAI (Kokas Klára Alapítvány)

FARNADI Tamara: Előadás sorozat a Hajnalcsillag csoportnak. Kokas Klára zenei képességfejlesztő pedagógus továbbképzés tanfolyama, kezdő és haladó kurzusok. (2016-17)

DESZPOT Gabriella: Segítség a Kokas-kódex értelmezéséhez. (Fülemülék, Füzike, Hajnalcsillag, Galagonya csoportoknak) Ppt prezentáció. (2014, 2015, 2016)

TÓTH Teréz: Gyermektörténetek Kokas-foglalkozásokon. (Hajnalcsillag, Galagonya csoportoknak) Ppt prezentáció. (2016)

Deszpot Gabriella: Áttekintés a Kokas-pedagógia komplex dokumentációjáról.(Fülemülék, Füzike, Hajnalcsillag, Galagonya csoportoknak) Ppt prezentáció. (2014, 2015, 2016)

PÁSZTOR Zsuzsa: K-betűsök triásza az ezredvégi zenepedagógiában. Ppt prezentáció. 2016. 08. 20. Hajnalcsillag csoport, Győr.

PÁSZTOR Zsuzsa: A mozgásos zenehallgatás idegrendszeri háttere. Ppt prezentáció. 2016. 06. 05 Füzike csoport. Budapest.

 

EGYETEMI KURZUSOK (Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem)

Kodály Music Pedagogy MA képzés, Kecskemét

KÖRTVÉSI Katalin: Kokas Pedagogy (2 félév/ 2 óra/ hét, angol nyelvű, szabadon választott tárgy) (2014, 2015, 2016)

Zenetanári és zeneművész-tanári képzések MA, Budapest

DESZPOT Gabriella–KÖRTVÉSI Katalin: Ismerkedés a Kokas pedagógiával és Kokas Klára pedagógiája (1 félév/3 óra/hét szabadon és kötelezően választott tárgy) (2014, 2015, 2016)

International Kodály Seminar, Kecskemét

KÖRTVÉSI Katalin: Kokas Pedagogy (a kurzuson óraadók: Dr. Deszpot Gabriella, Dr. Vass Éva) (2014)

International Summer School, Kecskemét

KÖRTVÉSI Katalin: Kokas Pedagogy (a kurzuson óraadók: Dr. Deszpot Gabriella, Dr. Vass Éva) (2015, 2016)