Oktatás

AKKREDITÁLT TOVÁBBKÉPZÉSEK:

A magyar énektanárok továbbképzését a nyári szemináriumok mellett az intenzív tanfolyamok szolgálják. A több szakaszra osztott tanfolyam tárgyai (szolfézs, zeneelmélet, karvezetés, módszertan, zeneirodalom, stb.) a résztvevők zenei készségeinek fejlesztését, szaktárgyi és pedagógiai ismereteik bővítését segítik.
Az elmúlt évek 30 órás akkreditált továbbképzési programjai a következők voltak:
1) Kezdők zongoratanítása Kodály Zoltán zenepedagógiai elvei és Kurtág: Játékok c. zongorasorozata nyomán – Héjjasné Szél Zsuzsa által összeállított program alapján
Alapítási engedély száma: OM 382/28/2002, indítási engedély száma: OM 383/86/2002
2) A népzene iskolai tanításának gazdagítása új anyaggal és a citerajáték segítségével
Alapítási és indítási engedély száma: OM 274/41/2004
3) Ünnepek zenéje – egyházi ünnepkörök zenei repertoárja
Alapítási és indítási engedély száma: OM 274/61/2004

ANGOL NYELVŰ OKTATÁSI PROGRAMOK:

 • Előkészítő kurzus BA és MA szakokra felvételizni szándékozó külföldi hallgatók számára
 • BA zeneismeret szak
  ‘BA in General Music Studies with Kodály Emphasis’ (kétéves képzés)
 • ‘Kodály Zenepedagógia Szakértő’ mesterképzési szak
  ‘MA in Kodály Music Pedagogy’ (kétéves képzés)
 • Diplomát nem adó éves kurzusok
  Kodály zenei nevelési koncepciójának elméleti és gyakorlati oktatására éves tanfolyamokat szervez az Intézet, melyek igény és szükség szerint két-, három- vagy négyévesre bővülhetnek. Ezek a külföldi szakemberek számára angol nyelven szervezett tanfolyamok szeptembertől a következő év májusáig tartanak. A hallgatók diplomát vagy részvételi igazolást kapnak.
  A tanfolyam keretét egyrészt a zenei képességek komplex és intenzív fejlesztését szolgáló gyakorlati tárgyak alkotják, másrészt helyet kapnak általános zeneelméleti, illetve zenepedagógiai tárgyak is.
 • Nemzetközi Kodály Szeminárium
  A Szemináriumra minden második év nyarán (általában július-augusztus hónapban) kerül sor. A kéthetes tanfolyam tanulmányi programjával, műhelyfoglalkozásaival, előadásaival módot ad a továbbképzésre, illetve a magyar zenei nevelési rendszer és módszerek alapvető megismerésére.
  A Szemináriummal párhuzamosan a Kodály Művészeti Fesztivál is megrendezésre kerül.
 • Kodály Nyári Iskola 2014 óta kerül megrendezésre minden páros évben, a Szemináriumhoz hasonló kurzusokkal általában július hónapban, kéthetes időtartamban.
 • Speciális tanfolyamok külföldi csoportok számára
  Speciális tanfolyamokat, egyhetes időtartammal, minimálisan 15 fős külföldi csoportok részére szervez az Intézet az igényeknek és lehetőségeknek megfelelő programmal, rendszerint a tanév közben.

Az angol nyelvű tanfolyamokról, kurzusokról bővebb információ az angol nyelvű oldalakon található.

Az Intézet fenntartja a jogot tanulmányi programjainak változtatására.