Kutatási eredményeink

Kutatás közben: 2016. szeptember–2017. augusztus 31.

Eredmények bemutatása az MTA Tantárgy-pedagógiai Kutatási Program szakértői számára

 

Eredmények a „Módszertani fejlesztés és leírása” témakörben

Az első modell a Budapest, XII. kerületi Kós Károly Általános Iskola első évfolyamos osztályaiban kerül alkalmazásra. Az emelt szintű ének-zene (zenetagozatos) osztályban heti 4 ének-zene óra van, melyek mindegyikét a modell alkalmazásával Barabás Edina szaktanár tanítja. Az alaptantervű (profilját tekintve matematika tagozatos) osztályban heti 2 ének-zene óra van, melyek mindegyikét a modell alkalmazásával Szirányi Borbála szaktanár tanítja.

Az eddig eltelt időszak szakmódszertani tartalomfejlesztésének fő feladata az első évfolyam számára, a kerettanterv által meghatározott ismeretszerzési és fejlesztési feladatok követelményeihez igazodva, mozgásos gyakorlatok, kreatív énekes-játékok és zenehallgatási gyakorlatsorok kidolgozása, ezek betanításához óratervek, óravázlatok készítése. A betanítás és a következő órákon való ismétlések kép-és hangrögzítése, majd a rögzített anyagok visszanézése (heti rendszerességgel), reflexiós jegyzetekkel történő ellátása. Az így nyert tapasztalatok alapján amennyiben szükséges a gyakorlat átalakítása, finomítása. Szintén ezen időszak feladata a felvett anyagok és a hozzájuk kapcsolódó óraleírások és reflexiók témakörök szerinti katalogizálása, valamint az adott zenei ismeret tanításánál alkalmazott gyakorlatok közül a legjobbak, leginkább beváltak kiválasztása, azaz az adott ismeret (téma) mozgásos gyakorlatainak didaktikai rendszerezése.

A tanév befejezése utáni feladatunk (június-július-augusztus) a mozgásos koreográfiák lejegyzésének egységes, könnyen olvasható és egyértelmű notációs rendszerének kidolgozása. Majd az évközben az ismeretszerzési témakörök szerint csoportosított és didaktikai szempontok szerint rendszerezett mozgásos koreográfiák ez alapján történő pontos lejegyzése, illetve a gyakorlatokhoz tartozó zenei anyag kottaképének és a rögzített vonatkozó videófelvételeknek hozzárendelése a lejegyzéshez.

 

A 2. sz. modell a győri, Bartók Béla Ének-zenei Általános Iskola alsó tagozatos osztályaiban kerül alkalmazásra és egyben továbbfejlesztésre. Az emelt szintű ének-zene osztályokban heti négy ének-zene óra van, melyek mindegyikét Farnadi Tamara szaktanár tanítja évek óta (a 2016/17-es tanév kivételével).

A már bevált jó gyakorlatokra alapozva a Kokas-pedagógia adaptációja történik az általános iskolai ének-zene tantárgyba. Ez a módszertani innováció a dinamikus énekzene-tanulás modell elnevezést kapta.

A kutatás első tanévében a következőkkel foglalkozott az ötfős szakmódszertani fejlesztő csoport:

  • a modellhez kapcsolódó szakterminológia listázása (kb. 40 szócikkes glosszárium);
  • a 2014/15-ös videoanyagok és hospitálási leírások elemzése; dokumentálás, kódolás, archiválás gyakorlása;
  • zenei képességmodellek és –kutatások, óraleírási szokások áttekintése;
  • a tervezett szakmódszertani kézikönyv és demótár felépítésének, tartalomjegyzékének tervezete elkészítése, a fejezet szerzői beosztása, egyeztetése;
  • az óraleírások/foglalkozási egységek sablonja, űrlapjának elkészítése, fogalmi értelmezése és próba-kitöltések, minta óravázlatok elkészítése és belső megvitatása;
  • tanmeneti tematizálás az 1. évfolyamra (normál tanterv, heti 2 óra); ének, dal és  zene kapcsolás a zenei, követelményszintű tananyagtartalomhoz a Kokas-zenepedagógia gyakorlatához integrálva;
  • a 2017/18-as tanév előkészítése: a képességmérések előkészítése az innováló bázis iskolában, a követő kipróbáló iskolai csoport kiválasztása, tanárának (Buda Sára) felkészítés a feladatokra;

 

Eredmények az „Új zenetanítási modellek követéses vizsgálata online diagnosztikai és kognitív képesség mérő eljárásokkal” témakörben

Jelen szakaszban az anyaggyűjtés, és az adatfeldolgozás előkészítése, továbbá az első mérések értékelése történik.

További információkat lásd a Publikációkban!

Eredmények az „Új zenetanítási modellek agyi hatásmechanizmusainak feltárása” témakörben

Jelen szakaszban az anyaggyűjtés, és az adatfeldolgozás előkészítése, továbbá az első mérések értékelése történik.

További információkat lásd a Publikációkban!

magyar