Publikációk, bemutatók

Tanulmányok, cikkek, rövid közlemények

Nemes László Norbert – Barabás Edina – Deszpot Gabriella – Farnadi Tamara – Honbolygó Ferenc – Maróti Emese – Szirányi Borbála (2016, szerk. Deszpot): Aktív zenetanulás énekléssel és mozgással – módszerek és ezek hatásvizsgálata. Kutatási koncepció (2016-2021). Pályázati anyag a Magyar Tudományos Akadémia Szakmódszertani pályázatához. Kézirat. Budapest, 39

Emese Maróti – Edina Barabás– Gabriella Deszpot – Tamara Farnadi – László Norbert Nemes – Borbála Szirányi – Ferenc Honbolygó: The Effect of Movement Instruction in Music Education on Cognitive, Linguistic, Musical and Social skills. In: Proceeding ICMPC14 (14th biennial International Conference on Music Perception and Cognition), July 5-9, 2016. San Francisco, CA. 544. http://www.icmpc.org/icmpc14/files/ICMPC14_Proceedings.pdf

Nemes László Norbert (2016): Beszámoló előadás az „Aktív zenetanulás énekléssel és mozgással – módszerek és ezek hatásvizsgálata” c. kutatás tervezéséről. In: Parlando, 2016/5. szám http://www.parlando.hu/2016/2016-5/Nemes-projekt.htm

 

Konferencia szereplések

Nemes László Norbert (2016): Aktív zenetanulás énekléssel és mozgással – módszerek és ezek hatásvizsgálata. Konferencia előadás. 2016.március 24., MTA Székház Felolvasóterem, 1051 Budapest, Széchenyi István tér 9. URL.: https://mta.videotorium.hu/hu/recordings/12835/uj-modellek-az-aktiv-enek-zenetanitashoz . Felvétel hossza 16:06. Felvétel dátuma 2016. március 24.

Kulcsszavak: MTA, szakmódszertan, oktatás, tanárképzés, ének-zene

Szirányi Borbála: Kreatív énekes-mozgásos játékok az általános zenei készségek és képességek fejlesztésére. In: Váradi Judit– Szűcs Tímea (szerk.): Zenepedagógiai konferencia a felsőfokú tanárképzés 50 éves évfordulója alkalmából. Conference of Music Pedagogy celebrating the 50th anniversary of music teacher education. Debreceni Egyetemi Kiadó, ISBN 978-963-473-955-5; 77-79

Kulcsszavak: éneklés és mozgás összekapcsolódása, élményalapú zenepedagógia, zenehallgatás

Szirányi Borbála–Barabás Edina: Új törekvések Kodály Zoltán módszerének elterjesztése érdekében. Előadás. A XXV. Éneklő Ifjúság Szakmai Napok, Szervező: KÓTA, Budapest, 2017. április 8.  (16.20-16.50)

Barabás Edina: Kreatív énekes-mozgásos játékok az általános zenei készségek és -képességek fejlesztésére. Előadás. IX. Zenei Nevelési Konferenciára, Győr, 2017. május 12.

Asztalos Kata: A zenei észlelési képesség vizsgálata online, diagnosztikus mérőeszközökkel az általános iskola alsó tagozatában. (Elfogadásra került absztrakt. „Személyes tér – közös világ” című konferencia. 2017. június 1-3. Szeged Magyar Pszichológiai Társaság XXVI. Országos Tudományos Nagygyűlése)

Kulcsszavak: zenei képességek, diagnosztikus vizsgálat, IKT-alapú tesztelés

Lukács Borbála: Feladat-specifikus feldolgozási folyamatok a zene és a beszéd észlelésében. (Elfogadásra került absztrakt. „Személyes tér – közös világ” című konferencia. 2017. június 1-3. Szeged Magyar Pszichológiai Társaság XXVI. Országos Tudományos Nagygyűlése)

Kulcsszavak: zenei észlelés, fonológiai tudatosság, olvasás, dallam-diszkrimináció, fonématörlés

Maróti Emese-Weiss Béla: Neurális szinkronizáció ritmikus hangsorokra iskolakezdő gyermekeknél. (Elfogadásra került absztrakt. „Személyes tér – közös világ” című konferencia. 2017. június 1-3. Szeged Magyar Pszichológiai Társaság XXVI. Országos Tudományos Nagygyűlése)

Kulcsszavak: neurális szinkronizáció, ritmusészlelés ritmusprodukció, EEG

Honbolygó Ferenc: Beszéd és zenei képességek neurális háttere kisiskolás gyermekeknél. (Elfogadásra került absztrakt. „Személyes tér – közös világ” című konferencia. 2017. június 1-3. Szeged Magyar Pszichológiai Társaság XXVI. Országos Tudományos Nagygyűlése)

Kulcsszavak: beszédészlelés, zeneészlelés, EKP, EN

 

Szakmai bemutatók

Kós Károly Általános Iskola, Budapest: 1. modell (Szirányi Borbála-Barabás Edina)

2016. szept. 12. – angol kollégák látogatása (2 fő)
2016. szept. 19.
– okt. 24.
– LFZE mesterképzős hallgatóinak hospitálási gyakorlata (5 fő)
2016. szept. 29. – finn és kínai kollégák látogatása (2 fő)
2016. okt. 12. – walesi kolléga és növendékeinek látogatása (6 fő)
2016. okt. 17. és 19. – Erasmus+ projekt keretében fiatal skót, holland és magyar zenetanárok látogatása (30 fő)
2016. okt. 24. – a XV. kerületi Hubay Jenő Zeneiskola tanárainak látogatása (12 fő)
2016. okt. 26. – amerikai kollégák látogatása (3 fő)
2016. nov. 10. – a kecskeméti Kodály Intézet külföldi hallgatóinak látogatása (35 fő)
2017. jan. 16–19. – koreai kollégák látogatása (20 fő)
2017. febr. 13.
– márc. 20.
– LFZE mesterképzős hallgatóinak hospitálási gyakorlata (5 fő)
2017. febr. 16. – a British Kodály Academy csoportjának látogatása (22 fő)
2017. febr. 27. – Fővárosi zeneiskolák szolfézs munkaközösség-vezetőinek látogatása (30 fő)
2017. márc. 13. – a kecskeméti Kodály Intézet külföldi hallgatóinak látogatása (35 fő)
2017. márc. 20. – kínai kollégák látogatása (20 fő)
2017. ápr. 12. – japán kollégák látogatása Nagojából (18 fő)
2017. ápr. 24. – kazincbarcikai és székesfehérvári zenepedagógusok látogatása (18 fő)
2017. máj. 3–4. – japán és holland kollégák látogatása (35 fő)

 

Református Általános Iskola, Kecskemét: 1. modell (Szirányi Borbála-Barabás Edina)

2016. okt. 21. – Erasmus+ projekt keretében fiatal skót, holland és magyar zenetanárok látogatása (30 fő)
2017. febr. 17. – a British Kodály Academy csoportjának látogatása (22 fő)