Különgyűjtemények

Az Archívum különgyűjteményei között az alábbi jeles személyiségek levelezéseit, könyveit, fotóit és személyes tárgyait tartalmazó hagyatékok találhatók:
Andor Ilona Kiss Márta Péter Miklós
Bacon Denise Kner Imre Rösler Endre
Fasang-gyűjtemény Kokas Klára Sinor Jean
Forrai Katalin Kun Imre Sztojanovits Adrienne
Gál György Sándor M. Bodon Pál Vámos László
Katona-Kodály Archívum Nádasdy Kálmán Vásárhelyi Zoltán
Kerényi György Nemesszeghy Lajos és
Nemesszeghyné Szentkirályi Márta
Viski János
Pankovits Józsefné
A legújabb ilyen hagyaték, mely a Kodály Intézet Archívumába került, Vajda Cecília hagyatéka Angliából:

Vajda Cecília hagyatéka

Vajda Cecília (1923-2010)

NKA Közgyűjtemények Kollégiuma által meghirdetett pályázat keretében nyert támogatásnak köszönhetően 2013. április 30-án egy gazdag hagyatékkal bővült a Kodály Intézet Archívuma.

Vajda Cecília munkássága nagymértékben hozzájárult a magyar zenei kultúra és a zeneoktatás eredményeinek, módszereinek külföldi elismertetéséhez, melyért köztársasági elnöki kitüntetésben is részesült. A Brit Kodály Társaság (British Kodály Academy) alapítója és vezetője volt, mely intézménnyel a Kodály Intézet a mai napig szoros kapcsolatot ápol.

Vajda Cecília hagyatékának dokumentumai jól illeszkednek Vásárhelyi Zoltán, Forrai Katalin, Jean Sinor, Nemesszeghy Lajos és Nemesszeghyné Szentkirályi Márta hagyatékához; levelei, valamint és számos aprónyomtatvány, fotó található meg ezekben a gyűjteményekben magyarországi és angliai pályafutásával kapcsolatban.

Vajda Cecília hagyatékának a Kodály Intézet Archívumába kerülése Szőnyi Erzsébet, a Magyar Kodály Társaság elnöke, valamint Kodály Zoltánné javaslatára már 2010 nyarán felmerült, azonban anyagi okok miatt a gyűjtemény Magyarországra hozatala eddig nem sikerült.

A Nemzeti Kulturális Alap Közgyűjtemények Kollégiuma által meghirdetett pályázat nyújtott lehetőséget arra, hogy újra felvegyük a kapcsolatot az Angliában élő zenepedagógussal, aki a hagyatékot eddig gondozta, kezelte. Mary Skone-Roberts, az egykori tanítvány és kolléga közreműködésével, segítségével a gyűjtemény immár a Kodály Intézet Archívumának állományát gazdagítja.

A hagyaték tárolásához készíttettünk egy, az Intézet és az Archívum berendezéséhez, bútoraihoz megfelelően illeszkedő szekrényt, figyelembe véve az anyag sokrétűségét, annak tárolási szükségszerűségeit is. A kéziratokhoz, aprónyomtatványokhoz pedig speciális tároló dobozokat, függőmappákat rendeltünk.

A gyűjtemény számos eredeti dokumentumot (levelek, kéziratos kották) tartalmaz magyar zeneszerzőktől (Kodály Zoltán, Bárdos Lajos, Szőnyi Erzsébet, stb.), a magyar zeneélettel kapcsolatban. Emellett több, másképp hozzáférhetetlen videó- és hangfelvételt is (BBC által sugárzott hangversenyek, interjúk, Kodállyal készített beszélgetések, oktatófilmek, bemutató tanítások Forrai Katalinnal, Dietrich Helgával), amelyek hozzátartoznak a magyar kulturális örökséghez, ill. gyakorlatban a zenepedagógus-képzéshez is felhasználhatók.

Vajda Cecília hagyatéka szervesen kapcsolódik a már meglévő különgyűjteményeinkhez, összefüggő képet alkotva a magyar zeneoktatás és zenekultúra hazai és külföldi sikerességéről; hozzájárul a Kodály személyével, munkásságával kapcsolatos dokumentumok Magyarországon való hozzáférhetővé és kutathatóvá tételéhez.

A gyűjtemény ünnepélyes átadására 2013. július 29-én, a 21. Nemzetközi Kodály Szimpózium nyitónapján került sor. Az esemény egy Vajda Cecília-emlékkiállítás is kiegészítette.

A dokumentumok feltérképezése, feltárása 2013. júniusban kezdődött, a feldolgozás 2014-től indul, hogy a gazdag zenepedagógiai anyag mihamarabb a kutatás rendelkezésére állhasson.

Köszönet Mary-Skone Roberts-nek, aki lehetővé tette, hogy a gyűjtemény a Kodály Intézet Archívumában kapjon helyet, s az NKA Közgyűjtemények Kollégiumának, mely a pályázat révén a hagyaték hazaszállításának ás elhelyezésének anyagi hátterét biztosította.